Main content

  • SOORT
  • Alles
  • Online Spreekuur
  • Publicaties
  • Boeken
  • Apps
  • Video's
  • Blog
  • Achtergronden
  • Vragenlijsten
  • CATEGORIE
  • Alles
  • Afbouwen
  • Dagelijks leven
  • Drugs en alcohol
  • English
  • Familie/vrienden
  • Filosofie
  • Gezondheid
  • Herstel
  • Hulpverlening
  • Manie en/of depressie
  • Medicatie algemeen
  • Onderzoek
  • Overig
  • Psychische kwetsbaarheid
  • Psychosegevoeligheid
  • Stemmen horen
  • Stigma
  • Studie en werk
  • Trauma
 • Post
Evelyne van Aubel is eerstejaars doctoraatstudente bij het Centrum voor Contextuele Psychiatrie voor de InterACT studie. Uit eigen ervaring merkte Evelyne dat de handvatten die je aangereikt krijgt in therapie vaak 'vergeten' worden in het dagelijkse leven. Ze onderzoekt nu of smartphone en apps die ...
Leen Verhaert schrijft naar en over haar psychose. Haar teksten zijn associatief, vol betekenis, beeldend, soms absurd, niet te volgen, vol zin en onzin. Met een scherpe pen weet Leen haar psychose en de beleving ervan in woorden te vangen.
Dag 2
Goedemorgen Perfectie, ben je er nog ?

Ik heb je nodig op een een tornooi van ...
Caroline is psychiatrisch verpleegkundige. Ze heeft al wat jaren ervaring, maar ze stelt zichzelf, de geestelijke gezondheidszorg en haar handelen nog steeds in vraag. Dit is het derde deel van een driedelige blogreeks waar ze haar vragen graag met je deelt. 
Zullen we de psychiatrie ...
Nadia Mahjoub (44) heeft een psychosegevoeligheid. In de voorbije twintig jaar werd ze zes keer opgenomen omwille van een psychose of manische opstoot. Haar kwetsbaarheid belette haar niet een mooi leven op te bouwen waarin haar dochter, partner, vrienden, en sociaal engagement bij de patiëntenvereniging UilenSpiegel centraal staan.
Brenda is webredacteur van Psychosenet.be, rationele idealist, down-to-earth, maar op Pasen wil ze even terugdenken aan 'Jezus', die 'Jezus' die vorige week afscheid nam van het leven. Over Jezuswanen en wie we verdomme denken te zijn. 

De Goede week. Voor hem was ze nooit 'Goed'. Een lijdensweg was ze, elk jaar opnieuw. Een lijdensweg zoals die ook ...
Julie is 24, getrouwd met de liefde van haar leven, en heeft door trauma een psychosegevoeligheid ontwikkeld. Hierover schrijft ze op haar persoonlijke blog Leven in een hoofd.  Verder is Julie dol op taal, literatuur, fotografie en dieren. Maar vooral op mensen. Mensen raken haar. Zo ook die ene ...
Binnen het Centrum voor Contextuele Psychiatrie wordt onderzoek gedaan naar onder andere psychotische stoornissen. Om het ontstaan, het verdere verloop en het herstel hiervan te onderzoeken, is het van groot belang dat we hierover mensen met ervaring zelf aan het woord laten. Hiermee hopen we ...
Je voelt je niet steeds 100% goed of slecht. Ervaringswerker Els Draeck legt uit hoe ze door 'compartimentaliseren' kan bekomen, ook van zalige zondagen.
Caroline: "Als je psychiatrie bekijkt met een andere jas aan, de jas van de outsider, is het een wereld die blijft verbazen met eigen regels en wetten."
Rob Sips: 'Filosofie deelt met waanzin de ruimte en openheid om de vraag naar de realiteit te kunnen stellen en deze vraag als legitiem te aanvaarden.'
"Zowel de herstelvisie als een vraag naar euthanasie delen met elkaar het gevoel van complete ontwrichting en pijn bij psychisch lijden."
Peter Rober is klinisch psycholoog en gezinstherapeut. Daarnaast schrijft hij verhalen, waarin hij stemmen aan het woord laat die vaak niet gehoord worden.
Brenda Froyen, webredacteur en docent, schrijft over de impact van een psychisch kwetsbare ouder op kinderen. "Elke situatie, elk kind is anders."
Karlijn Hermans (@reskarlijn) is tweedejaars doctoraatstudent binnen het SIGMA project, een onderzoek dat uitgevoerd wordt door het team van het Centrum voor Contextuele Psychiatrie onder leiding van Professor Inez Germeys.  Het team verzorgt een tweewekelijkse blog over nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap op het gebied van psychiatrie in het algemeen en psychose in het bijzonder. 
Het ...
Leen Verhaert schrijft opnieuw naar haar psychose. Of hoe psychose stilaan een gezicht krijgt en misschien wel voor sommigen herkenbaar wordt. 

Kortsluiting, vrijdag 27/5/2016 om 16.30 leerde ik je kennen..
Erg onbeleefd, mij zo storen in bad ! Wat gebeurt er ?
Gebruik je electriciteit om mij op te warmen ? ...
Peter Dierinck en Rokus Loopik schrijven elkaar eens per maand een brief. In deze brief reageert Peter op Rokus' vragen over euthanasie in de psychiatrie.
Psychiatrische kwetsbaarheid en verslavingsproblematiek gaan vaak hand in hand. Clara De Ruysscher van de Universiteit Gent - vakgroep Orthopedagogiek en vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie, onderzocht wat de alternatieve aanpak van Villa Voortman voor cliënten met een dubbel diagnose kan betekenen. Van een 'place to be' tot een 'place to be me'. 

Het samen voorkomen van ...
Karlijn is onderzoekster bij het Centrum voor Contextuele Psychiatrie en deelt de laatste resultaten over herstel en het verschil tussen herstel en remissie.