Main content

<
<
 • Wis filters
 •  In Koorddansers laten mensen met een bipolaire stoornis zichzelf zien, in woord en beeld. Dit fotoboek, met prachtige zwart-witportretten en persoonlijke verhalen van patiënten, hun naasten en hun hulpverleners, laat een realistisch beeld zien van het leven met een bipolaire stoornis. Lees verder
 • Laura De Houwer schrijft in 'Ik moest braaf zijn' over wat haar overkwam toen ze naar aanleiding van een suïcidepoging in het voorjaar van 2020 veertig dagen lang gedwongen werd opgenomen in de psychiatrie Lees verder
 • Psychiater, Floortje Scheepers, roept op tot een nieuwe visie op psychische kwetsbaarheid, uit zorg voor haar patiënten. Een pleidooi voor acceptatie van de werkelijkheid en het loslaten van modeldenken.  Lees verder
 • De Treurwilg is een fictief verhaal gebaseerd op gebeurtenissen uit de realiteit over een man met psychiatrische problemen. Lees verder
 • Aan het woord zijn 17 therapeuten die allen een verhaal vertellen over zichzelf en hun beroep. Het gaat over de stille vreugde die ze beleven om hun beroep uit te oefenen, en hun mededogen met de lijdende cliënt die ook veel veerkracht vertoont. Maar ook over de machteloosheid die ze vaak ervaren bij het verdriet van de cliënt. Lees verder
 • Meer dan ooit hebben kwetsbare mensen toegankelijke en efficiënte zorg nodig, die hen helpt te groeien, te leren en te veranderen in hun leven. Een werkzaam ingrediënt daarvoor? Sterke verhalen en gedichten. Lees verder
 • In dit Handboek Kwartiermaken beschrijft psycholoog Peter Dierinck hoe de vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg in de praktijk kan verlopen. Kwartiermakers bereiden daartoe de weg. Zij leggen contacten met burgers, verenigingen of andere organisaties buiten de ggz. Lees verder
 • Wie ben je nog als wat je denkt, voelt en hoe je je gedraagt ‘gestoord’ wordt genoemd? Hoe word je weer normaal? En wat is eigenlijk normaal? In haar zesde boek trekt ervaringsdeskundige Brenda Froyen het etiket van zich af. Lees verder
 • In de helft van haar leven gaat Leen Verhaert door een kortstondige verwarde episode. Ze begon te schrijven om te ventileren. Het samenstellen en verwoorden van incoherente gebeurtenissen mondde uit in deze publicatie. Leen gaat uitvoerig in gesprek met Psychose. Lees verder
 • Zodra er een "verwarde man' in het nieuws opduikt staat er een leger aan journalisten en deskundigen klaar om hem psychologisch te duiden. Lees verder
 • Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait. Lees verder
 • De centrale stelling van dit boek is dat de psychische identiteit verworven wordt in verhouding tot de Ander, zodat een eventuele pathologie ook gediagnostiseerd moet worden op grond van die verhouding. Het feit dat elke vorm van behandeling een flink stuk van haar werkzaamheid ontleent aan de therapeutische relatie, maakt een dergelijke diagnostiek des te bruikbaarder. Lees verder
 • Als Marijn 15 jaar is ziet hij zijn vader op het voetbalveld overlijden door een hartstilstand. Dit trauma veroorzaakt op latere leeftijd psychoses en achtervolgingswaan, waardoor waanzin verwekkende gebeurtenissen als bloedstollende realiteit worden ervaren. Lees verder
 • Dit boek reikt de lezer enkele handvaten aan om iemand met psychische moeilijkheden te helpen. Voorkennis over geestelijke gezondheid is niet nodig. Bovendien is het boek is wetenschappelijk onderbouwd Lees verder
 • In De stem van je lichaam gaat Peter Levine dieper in op de effecten van een trauma op het menselijk lichaam, het brein en de psyche. Hij toont aan dat een trauma geen ziekte of afwijking is, maar een opgelopen verwonding als gevolg van angst, hulpeloosheid en verlies. Lees verder