Main content

Herstel als antwoord op euthanasie

Kan de krachtgerichte herstelvisie in het parcours van ernstig psychisch lijden krijtlijnen uitzetten voor een enigszins zinvol, levenswaardig bestaan? In de hoop ook dat de ondraaglijkheid van de pijn niet in een euthanasieverzoek hoeft uit te monden?

Ann Callebert, psychologe en ervaringsdeskundige, verkent de mogelijkheden en grenzen van dit gevoelige thema in haar boek Herstel als antwoord op euthanasie? en in de bijhorende studie- en reflectienamiddag. Welkom!

Bekijk hier het hele programma.