Main content

Wat is een openhartcirkel?

Een open-hart-cirkel is een ontmoeting met iedereen die geraakt is door het intense (existentieel) lijden, door de grote psychische kwetsbaarheid van een jongere of jongvolwassene. In eerste instantie gaat het om de mensen die van zeer nabij betrokken zijn. Daarnaast kunnen ook andere mensen uitgenodigd worden. De regie ligt in handen van het gezin. Degene die de open-hart-cirkel aanvraagt, nodigt de anderen uit en motiveert hen om deel te nemen.

Initiatiefnemers getuigen

Lut en Willie getuigen in De Morgen over wat hen en hun dochter overkwam.

Surf naar re-member-psychischezorg.be/openhartcirkels voor meer informatie.

  • Deel deze pagina: