Main content

Datum: 28 september 2023 29 september 2023

Tijd: 09:00 - 17:00

Locatie:
Congrescentrum De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

Website

Organisatie: Phrenos

De samenleving vindt mensen met psychose soms maar ingewikkeld. Het idee van ‘doe maar normaal dan doe je al gek genoeg’ is diep verankerd. Wie daarvan afwijkt, wordt vaak gezien als niet goed te begrijpen, veroorzaker van overlast, anders en soms ronduit gevaarlijk.

Mensen met een psychotische stoornis  mogen erbij horen als ze  ‘gewoon normaal’ doen, anders moeten ze behandeld worden, desnoods verplicht. De ggz probeert mensen met psychose zo goed mogelijk te helpen, maar is ook deel van de samenleving en weerspiegelt wat daar speelt.

Op het Psychosecongres 2023 bespreken we verhoudingen tussen psychose, samenleving en onszelf. We willen meer zicht krijgen op hoe de samenleving denkt over psychose, en welke gevolgen dat heeft voor beeldvorming, wetten en regels, voor de hulpverlening, en dus voor het leven van mensen met psychose. We gaan het hebben over ‘verwarde’ personen, films, de Wet verplichte ggz en over jou. Of je nu hulpverlener bent, politieagent, ambtenaar, wijkteam medewerker, burger, naaste of iemand die zelf psychose heeft meegemaakt: na dit congres kijk je met andere ogen naar psychose.

Masterclass

Op 27 september wordt van 17.30 uur tot 22.00 uur, voorafgaand aan Het Nationale Psychose Congres, de Masterclass van het Netwerk Vroege Psychose georganiseerd.

Accreditatie

Er is accreditatie toegekend voor FGzPt (8 punten), NVvP (6 punten), Kwaliteitsregister V&VN (8 punten) en VSR (7 punten).

Locatie

Congrescentrum De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Organisatie

Het Nationale Psychose Congres wordt georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met het Netwerk Vroege Psychose (NVP), UMCG en Amsterdam UMC.

De congrescommissie bestaat uit Floortje Scheepers, Wim Veling, Nynke Boonstra, Lieuwe de Haan en Marieke Pijnenborg.

In het filmpje hieronder vertelt Nynke Boonstra waarover het congres gaat en waarom je het niet mag missen!

Programma Congresdag 28/9

 • 09.00 uur  Ontvangst deelnemers
 • 10.00 uur  Welkom en inleiding – Door dagvoorzitters prof. dr. Marieke Pijnenborg, Hoogleraar, vakgroep klinische en ontwikkelingsneuropsychologie Rijksuniversiteit Groningen en prof. dr. Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken bij afdeling Psychosen, hoogleraar Psychiatrie bij RUG/UMCG en oprichter van het Netwerk Vroege Psychose.
 • 10.10 uur  “Iedereen ziek door psychische stoornissen, iedereen beter dankzij professionele hulp!” – prof. dr. Wim Veling en Bauke Koekkoek, lector aan Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Politieacademie, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige crisisdienst, Pro Persona.
  Psychische problematiek is anno 2023 overal: we lezen en horen voortdurend over gevaarlijke mensen, wachtlijsten, lijdende jongeren, suïcidaliteit, verwarde personen en nog veel meer. En over beleidsmakers en bestuurders die het probleem bagatelliseren en maar niet aanpakken. De druk op professionals om problemen op te lossen lijkt steeds meer toe te nemen. Wat doen we daarmee als sector? Hoe voeren we het gesprek over wat er maatschappelijk gaande is, hoe dat te verklaren is en wat wij als professionals daaraan wel en niet kunnen doen?
  Wim Veling en Bauke Koekkoek gaan hierover met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal actuele en al langer bestaande kwesties.
 • 10.45 uur  Flitspresentaties  wetenschappelijk onderzoek
 • 11.30 uur  Pauze
 • 12.00 uur “Wie begrijpt wie niet?” – Joke van der Meulen (familie-ervaringsdeskundig adviseur (F)GGZ, VZ en sociaal domein)
  Joke van der Meulen zal zich in haar lezing focussen op de complexiteit en het onbegrip waar je ook als naaste tegen aan kunt lopen. Met dilemma’s als ingrijpen of autonomie geven, empathisch zijn of boos worden, moeder zijn of hulpverlener. Bekijk ook het filmpje waarin Joke ingaat op haar bijdrage:
 • 12.30 uur  Lunch met bezoek posters in Foyer
 •  13.30 uur  Intermezzo
 •  14.00 uur  Is iemand met een psychose een 2derangsburger? – Interview met Philippe Delespaul door dagvoorzitter Marieke Pijnenborg. Prof.dr. Philippe Delespaul is hoogleraar Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg Universiteit Maastricht (vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie) en psycholoog, Mondriaan, Heerlen.
  Lees de samenvatting
 • 14.30 uur Psychotisch, zo gek nog niet… – Dr. Harold J.G.M. van Megen, Stichting psychiatrie en film.
  Lees de samenvatting
 • 15.00 uur  Pauze
 • 15.30 uur Psychose in de samenleving: een plek voor iedereen? – Dr. Mariken de Koning, Psychiater Mentrum Herstelondersteunende Vervolgklinieken (HOV), Plaatsvervangend A-opleider, Senior onderzoeker afdeling Onderzoek Arkin.
  Lees de samenvatting
 • 16.00 uur  De wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden in geval van een psychose – mr. dr. Rob Keurentjes, rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Gelderland
  In deze inleiding zullen de mogelijkheden die de Wet verplichte zorg biedt in geval van een psychose worden bezien vanuit een specifiek juridische invalshoek. Wat kan er allemaal wanneer de betrokkene geen zorg wil maar ook: wat kan er op vrijwillige basis nadat er een maatregel is afgegeven die verplichte zorg mogelijk maakt. Waar ligt de grens tussen vrijwillige, assertieve en verplichte zorg?
 • 16.30 uur  Uitreiking Posterprijs – korte presentatie door winnaar
 • 16.45 uur  Intermezzo/Optreden / Afsluiting
 • 17.00 uur Hapje/drankje

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Het Nationale Psychosecongres 2023 contact op met:

Secretariaat Phrenos
tel: 030 – 2931626
info@kcphrenos.nl

Inschrijving en tarieven

Inschrijving kan uitsluitend via het inschrijfformulier. Dit is één formulier waarin u zich zowel voor de Masterclass als voor Het Nationale Psychosecongres kunt aanmelden.

Komt u met meer personen? Iedere zesde persoon neemt gratis deel. Schrijft u zich in via dit inschrijfformulier voor groepskorting.

Tarieven

Masterclass NVP woensdag 27 september
Mensen die werkzaam zijn bij een aan Phrenos deelnemende organisatie of lid zijn van NVP: € 225,00
Mensen met een minimum inkomen: € 75,00
Overigen € 265,00

Donderdag Het Nationale Psychose Congres
Mensen die werkzaam zijn bij een aan Phrenos deelnemende organisatie of lid zijn van NVP: € 280,00
Mensen met een minimum inkomen: € 75,00
Overigen: € 330,00

Speciaal tarief psychiaters – inclusief 2 cliënten/naasten (alleen voor de congresdag): € 495,00

Pass-partout (masterclass én congresdag)
Pass-partout (tweedaags) voor mensen die werkzaam zijn bij een aan Phrenos deelnemende organisatie of lid zijn van NVP € 425,00
Pass-partout (tweedaags) overigen € 525,00

Speciaal tarief psychiaters – masterclass én congresdag inclusief 2 cliënten/naasten  € 625,00

Groepskorting

Elk zesde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via dit formulier. Dit betekent dat de laagste deelname fee niet in rekening wordt gebracht.

Speciale actie psychiaters

Om de deelname van patiënten en familieleden te stimuleren roept de organisatie psychiaters weer op om de hogere fee van € 495,- (eendaags) of € 625,- (tweedaags) euro te betalen. ‘Van dat extra geld kunnen twee patiënten of naasten deelnemen’, zegt Wim Veling, een van de dagvoorzitters. ‘Veel psychiaters vinden dat een goed idee en ze kunnen dat ook makkelijk betalen uit hun bijscholingsbudget.’

• Speciaal tarief psychiaters – incl. 2 gasten/naasten donderdag à € 495,00
• Speciaal tarief psychiaters – incl. 2 gasten/naasten, woensdag en donderdag à € 625,00

Hotelovernachting

Voor mensen die zowel de masterclass op woensdagavond als de congresdag willen bijwonen kan het gemakkelijk zijn om in Amersfoort te blijven overnachten. Hiervoor hebben we een beperkt aantal hotelkamers gereserveerd à €150,-
U kunt in het inschrijfformulier aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

Informatiemarkt en posters

In de foyer is er een informatiemarkt en zijn er posterpresentaties.

Posters

Tijdens het Nationale Psychose congres is er gelegenheid posters te presenteren op de informatiemarkt. Je kunt hiervoor postervoorstellen indienen. Je werk zal dan tijdens het congres onder de aandacht komen van veel hulpverleners.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke posters en zorg-innovatieve posters. Met zorginnovatie wordt o.a. bedoeld: nieuwe initiatieven in de zorg, presentatie van een zorgprogramma, evaluatie van een zorgprogramma of een initiatief van een patiënten- of oudervereniging.

Voorstellen kunnen tot uiterlijk donderdag 17 augustus worden ingediend via dit formulier.

Meer informatie over het indienen van een poster.

Informatiemarkt

Wilt u gebruikmaken van een informatietafel op de informatiemarkt? Dan kunt u zich aanmelden via info@kcphrenos.nl

Dit zijn de organisaties die aanwezig zijn op de informatiemarkt op 28 september

 • Deel deze pagina: