Main content

Psychosenet.be is niet alleen een website. We willen ons ook actief inzetten om het taboe rond psychose én psychische aandoeningen te doorbreken. Dit kunnen we doen door heldere informatiedeling. Bovendien willen meewerken aan een geestelijke gezondheidszorg die kwaliteit en zorg op maat van de cliënt kan garanderen. Om die doelen na te streven organiseren we ook congressen en vormingen.

Congres Herstelgerichte psychiatrie in de praktijk

Op 14 december 2018 organiseerden we ons eerste congres in samenwerking met de KULeuven, Universiteit Gent, Universiteit Maastricht en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Op dit congres besteedden we aandacht aan een herstelgerichte aanpak in de psychiatrie en dat vanuit multidisciplinair perspectief. Het congres was op minder dan een maand volzet. De presentaties vind je via de link.

Masterclass Herstelgerichte psychiatrie

Het congres op 14 december was een voorbode op de masterclass die we organiseren aan de Universiteit Gent in het academiejaar 2019-2020. Al meer dan 100 mensen gaven aan geïnteresseerd te zijn.

Ondertussen is deze opleiding uitgegroeid tot een vast waarde en spreken we van een Permanente Vorming Herstelondersteunende Geestelijke Gezondheidszorg.

Lezingen

Ook in de toekomst wil Psychosenet.be meer lezingen organiseren. Daarbij willen we ook de expertise van Psychosenet.nl naar België halen en omgekeerd.

Vormingen op maat

Voor politie, OCMW-medewerkers, huisartsen, andere beroepsgroepen of geïnteresseerden bieden we vormingen op maat aan waarbij we heldere, taboedoorbrekende informatie overbrengen om zo meer inzicht te krijgen hoe je moet omgaan met iemand in een psychose. Onze vormingen worden mee verzorgd door onze E-spreekuurexperten. Professionele kennis en ervaringskennis gaan hand in hand tijdens deze vormingen. Voor meer informatie, neem contact op via info@psychosenet.be.

 
 
 
 
  • Deel deze pagina: