Main content

Geïnteresseerden kunnen voor de masterclass Herstelgerichte psychiatrie zich kandidaat stellen vanaf 2 mei tot 2 juli 2019.  Dit kan aan de hand van een CV, een motivatiebrief en eventuele bijhorende bewijsstukken (bv aanbevelingsbrief werkgever, getuigschriften). De kandidatuur wordt gestuurd naar HerstelgerichteGGZ@gmail.com.

De datum en het uur van de mail gelden als bewijs van tijdig indienen.

De jury zal zich baseren op onderstaande beoordelingscriteria:

Criteria Gewicht in de beoordeling
Mate waarin de kandidaat past binnen de vooropgestelde beroepsprofielverdeling. (8 artsen/psychiaters; 8 psychologen / orthopedagogen; 4 sociaal werkers; 4 ergotherapeuten; 4 psychiatrisch verpleegkundigen; 3 ervaringsdeskundigen, 3 familie-ervaringsdeskundigen) 40%
Mate waarin de kandidaat verankerd is in een netwerk en gesteund wordt om deze opleiding te volgen. 20%
 

Mate waarin de kandidaat de transfer van informatie kan verzekeren in een groter netwerk

20%
 

Mate waarin de kandidaat zelf know how en praktijkervaring kan delen

 

20%

In de motivatiebrief wordt o.a. aangegeven in welke mate de kandidaat aan de vooropgestelde criteria voldoet.

De bestandsnamen van de motivatiebrief en CV zijn als volgt:

Familienaam_voornaam_CV

Familienaam_voornaam_brief

Familienaam_voornaam_info

Begin juli worden de kandidaten gecontacteerd of ze al dan niet weerhouden zijn.

Over de beslissing van de jury wordt niet gecommuniceerd.  Indien de kandidaat niet geselecteerd werd, kan dit o.a. liggen aan het vooropgestelde beroepsprofiel. Van bepaalde beroepscategorieën zijn soms erg veel kandidaten, van andere minder. We raden geïnteresseerden daarom zeker aan om het volgende academiejaar opnieuw te kandideren.

 

Meer informatie over het programma 

Meer informatie over evaluatie. 

 

 

 

 

 

  • Deel deze pagina: