Main content

Herstel van een psychische aandoening wordt vaak omschreven aan de hand van de vier fasen in herstel. Wij gaan uit van vijf fasen van psychose en herstel en tellen de ‘vroege fase’ mee.

Toelichting op de vroege fase

Het is van belang om ook aandacht te besteden aan de fase die vooraf gaat aan een psychose. Dit noemen we de vroege fase, voorfase, of de aanloopfase. Iemand die nog nooit een psychose heeft gehad, zal langzaam en bijna onopgemerkt in deze fase ander gedrag gaan vertonen. Pas achteraf, na een eerste psychose is dit andere gedrag beter te duiden.

Wanneer iemand al eens eerder een psychose heeft gehad, dan is deze vroege fase een periode waarbij er tekenen zijn van lichte (dreigende) ontsporing. Deze ontsporing is goed bij te sturen mits de juiste houding van de persoon zelf en de omgeving. Hierdoor kan het bij een vroege fase blijven. De naderende psychose is dan in een vroeg stadium afgewend.

De vijf fasen van psychose en herstel

Met het toevoegen van de vroege fase komen we uit op vijf fasen van psychose en herstel. Zie het als een schets, samengesteld uit wat veel mensen met psychose-ervaring achteraf vertellen over wat ze meemaakten, in combinatie met de praktijkervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen in de GGZ. Herstel is uiteindelijk een persoonlijk proces. Wat voor iemand werkt en wat niet verschilt per persoon en vraagt dus om een persoonlijke aanpak.

Bekijk de animatie “Hoe haal ik het meest uit mijn behandeling?”

Lees meer over behandeling, wat je zelf kunt doen en wat je omgeving kan doen tijdens:

 

  • Deel deze pagina: