Main content

Stemmingsstabilisatoren zijn een vorm van medicatie die ondersteuning kunnen bieden bij depressie, manie of snel veranderende stemmingswisselingen.  De meest bekende stemmingsstabilisator is lithium en wordt vaak voorgeschreven in de behandeling van een bipolaire stemmingsstoornis of wel manisch-depressieve stoornis.

Stemmingsstabilisatoren kunnen stemmingswisselingen helpen beheersen en soms doen afnemen. Mensen die last hebben van zowel depressieve als manische en/of psychotische klachten, zijn vaak aangewezen op deze vorm van medicatie. Vaak wordt deze medicatie preventief voorgeschreven na een eerste acute ontregeling of crisis. Om te voorkomen dat zo’n crisis nog een keer plaatsvindt, wordt aangeraden deze medicatie langdurig te gebruiken.

Ter illustratie: mensen met psychosegevoeligheid in combinatie met stemmingsproblemen (bijvoorbeeld een diagnose bipolaire stemmingsstoornis of manisch-depressiviteit), kunnen baat hebben bij dergelijke medicatie. De euforie die kan ontstaan tijdens een (hypo)manie wordt geremd, waardoor een psychose wordt voorkomen. Stemmingsstabilisatoren werken als een soort ‘veiligheidsgordel’, zodat iemand in een manische fase niet doorschiet in een psychose.

Typen stemmingsstabilisatoren [merknaam] (en de werkzame stof)

  • Lithium (Camcolit®, Maniprex®)
  • Carbamazepine (Tegretol®)
  • Valproaat natrium (Depakine®)
  • Valproïnezuur (Convulex ®)
  • Lamotrigine (Lambipol®, Lamictal®)

Lithiumvergiftiging

Te veel lithium in je bloed kan een lithiumvergiftiging (ook wel lithiumintoxicatie) veroorzaken. Dit is een ernstige toestand waardoor blijvende schade op kan treden. Direct maatregelen nemen is dan ook noodzakelijk. Een lithiumvergiftiging kan geleidelijk ontstaan. Soms heeft de omgeving het eerder in de gaten dan de persoon die de medicatie slikt. Bij een gelijkblijvende dosering is de oorzaak meestal een vocht- en zouttekort (of te veel vocht- en zoutverlies). Een vergiftiging kan ook optreden als iemand te veel lithium inneemt. Een lithiumvergiftiging is goed te voorkomen door zorgvuldig gebruik en regelmatige controle van de lithiumspiegel.

De kans op een lithiumvergiftiging neemt toe in de volgende situaties:

Diarree en/of braken

Overmatig vochtverlies door transpireren (bijvoorbeeld door intensief sporten, bezoek aan de sauna en warme weersomstandigheden) en onvoldoende drinken

Extreem dieet of zoutarm dieet

Eetlustverlies, bijvoorbeeld tijdens een acute ziekte of hoge koorts

Gebruik van bepaalde medicijnen zoals plastabletten, bepaalde pijnstillers (niet bij paracetamol!), bepaalde medicijnen tegen hoge bloeddruk en bepaalde antibiotica

Wat zijn verschijnselen van een lithiumvergiftiging?

Bij een lithiumvergiftiging zie je een toename van gewone bijwerkingen zoals:

Beven, misselijkheid, braken, buikkramp en diarree

Concentratieverlies, sloomheid, sufheid en slaperigheid

Zwaar gevoel in armen en benen, spierzwakte

‘Dronkemans ‘ gang en/of ‘dronkemans’ spraak

Verwardheid, spiertrekkingen en toevallen.

Als één of meer van deze verschijnselen optreden dient de inname van lithium tenminste tijdelijk gestopt te worden en dient tegelijkertijd de psychiater en/ of huisarts gewaarschuwd te worden. Daarnaast kan men alvast extra zout en vocht innemen, bijvoorbeeld in de vorm van een of twee koppen bouillon.

Controles bij lithiumgebruik

Bij het gebruik van lithium moet regelmatig (in het begin wekelijks, later elke maand en op de lange termijn elke 3 tot maximaal 6 maanden) de hoeveelheid lithium in het bloed bepaald worden om te zien of deze niet te hoog of te laag is. Waardes tussen 0,6 – 0,8 mmol/l worden als normaal aangehouden. Een buisje bloed moet 12 uur plus/min 1 uur na de laatste inname worden afgenomen. Verder worden in het bloed de nier-en schildklierfunctie gecontroleerd. Ook wordt het gewicht in de gaten gehouden.

Welke medicatie werkt het best?

Elk lichaam is anders en elk persoon reageert anders op medicatie. Door goed samen te werken met de psychiater, behandelaar en/of psychiatrische verpleegkundigen kan een steeds betere behandeling worden gegeven. Aan de ene kant gaat het erom dat de medicatie goed werkt. Aan de andere kant is het van belang dat de werkzaamheid opweegt tegen de nadelige gevolgen zoals de bijwerkingen die door het gebruik van de medicatie kunnen optreden.

Bijwerkingen

Medicatie hebben het doel om symptomen te verminderen of weg te nemen. Tegelijkertijd kunnen door het gebruik van medicatie ook weer nieuwe symptomen en klachten ontstaan. Lees goed de bijsluiter om bewust te worden, welke mogelijke bijwerkingen er kunnen optreden.  Voorbeelden van bijwerkingen bij stemmingsstabilisatoren zijn: gewichtstoename, misselijkheid, tremor (zoals trillende handen), irritaties aan de huid, problemen met lever en nieren, vermoeidheid, lusteloosheid, stramme spieren en zelfs depressiviteit en suïcidaliteit.

Stoppen met het gebruik van stemmingsstabilisatoren

Wanneer de wens bestaat om deze medicatie af te bouwen, is het van belang om dit in overleg te doen met de behandelaar die de medicatie voorschrijft. Om een terugval te voorkomen dient er op een verantwoorde manier worden afgebouwd. Ook is het belangrijk dat iemand het proces volgt om risico’s op terugval te voorkomen.  Bij abrupt stoppen, kunnen er ook ontwenningsverschijnselen optreden. Om zorgvuldig en nauwkeurig af te kunnen bouwen kan in overleg met de apotheek gezorgd worden voor aangepaste dosering van medicatie in de vorm van taperingstrip. In Nederland worden de taperingstrips nog niet terugbetaald. In België is het idee van de taperingstrips nog niet ingeburgerd. Artsen stellen nu vaak voor om medicijnen af te bouwen via een dag om dag systeem. Als je wil afbouwen van 100mg naar 50mg is die stap vaak te groot en wordt voorgesteld om de ene dag 100 mg te nemen, de dag erop 50 mg en vervolgens weer 100 mg. Dit kan echter toch nog vaak voor sterke ontwenningsverschijnselen zorgen. Sommige artsen schrijven wel al aangepaste doseringen voor die magistraal bereid worden bij de apotheker. De gevallen die bekend zijn werden tot nog toe, hier in België, wel terugbetaald door het ziekenfonds. 

Bekijk de animatie “Hoe kom ik van medicatie af?”

 


Meer informatie over stemmingsstabilisatoren:

allesoverlithium.nl
ziekenhuis.nl

  • Deel deze pagina: