Main content

Welke therapieën zijn mogelijk als je te maken hebt met psychose en/of stemmingsproblemen, en welke therapie past het beste bij jou? Dit kan een behoorlijke zoektocht zijn. En wat precies onder therapie verstaan wordt, is niet altijd duidelijk. Denk daarom goed na welke therapie zinvol is voor jou, en zou kunnen helpen bij je herstelproces.

Wat is ‘therapie’?

Eigenlijk is ‘therapie’ een ander woord voor behandeling. Therapieën zijn er in allerlei vormen en kleuren en worden gegeven door een ‘therapeut’.  Dat kan dus zowel psychotherapie, kinesitherapie, als creatieve therapie, huishoudelijke therapie of ook kristaltherapie zijn.

Wie mag er ‘therapie’ geven?

In België mag iedereen zich ‘therapeut’ noemen, ook al heeft hij niet de nodige diploma’s. Bijgevolg kan hij dat wat hij aanbiedt ook ‘therapie’ noemen. Een ‘therapeut’ is geen beschermde beroepstitel. Ergotherapeut, psychiater en psycholoog zijn wel erkende beroepstitels in België.

Therapie in ‘enge’ betekenis

In de engere betekenis van het woord wordt onder therapie vaak psychotherapie verstaan. Dat is een therapie waarbij de gedachten, gevoelens en het gedrag van de cliënt centraal staan en die door een psychiater of psycholoog gegeven worden. In de psychotherapie onderscheiden we vier grote stromingen, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychoanalyse en cliëntgerichte therapie, maar er zijn ook nog een aantal kleinere vertakkingen.

Creatieve therapie

Creatieve therapie is een vorm van therapie waarbij de therapeut je via bepaalde werkvormen, materialen of technieken dingen laat doen en ervaren waardoor mogelijk een onderliggende problematiek naar voren komt, of waardoor je nieuwe sterke kanten van jezelf kan uitbouwen. De ervaringen die je opdoet, geven nieuwe vaardigheden en inzichten die je praktisch kan toepassen in het dagelijks leven. Het kan hierbij gaan om vaardigheden op lichamelijk, emotioneel, sociaal of cognitief gebied.  ‘Creatieve’ therapie laat in eerste instantie vooral denken aan beeldende therapie, maar ook danstherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie of speltherapie vallen hieronder. Deze therapievormen worden vaak aangeboden in een ziekenhuissetting, maar zijn heel wat moeilijker te vinden in de ambulante zorg. Een aantal centra voor geestelijke gezondheidszorg bieden wel workshops aan.

Ergotherapie

In deze therapievorm ligt de nadruk erop om je ondersteunen bij activiteiten uit het dagelijkse leven. Vaak vertaalt zich dat bijvoorbeeld in huishoudelijke therapie. Deze therapievormen vind je vooral in de residentiële zorg. Ben je niet opgenomen dan kan een aanloophuis vaak die functie vervullen waar je samen met lotgenoten kookt of activiteiten doet.

 

  • Deel deze pagina: