Main content

Wat is een openhartcirkel?

Een open-hart-cirkel is een ontmoeting met iedereen die geraakt is door het intense (existentieel) lijden, door de grote psychische kwetsbaarheid van een jongere of jongvolwassene. In eerste instantie gaat het om de mensen die van zeer nabij betrokken zijn. Daarnaast kunnen ook andere mensen uitgenodigd worden. De regie ligt in handen van het gezin. Degene die de open-hart-cirkel aanvraagt, nodigt de anderen uit en motiveert hen om deel te nemen.

Remember

Remember is een initiatief opgericht in 2014 door groep mensen die allen geraakt werden door een diepmenselijke gebeurtenis in hun leven of in dat van mensen die hun na aan het hart liggen. De huidige psychiatrie bleek ontoereikende antwoorden te bieden op diepe levensvragen. Ze besloten een alternatief te ontwikkelen voor families en jongeren die vastlopen in de zorg. Ze organiseren met de hulpvragenden openhartcirkels, waarop iedereen die geraakt is, uitgenodigd wordt om te spreken vanuit het hart. De openhartcirkels zijn gebaseerd op de inzichten die verworven werden in het project positieve heroriëntering binnen de jeugdzorg Vlaanderen. Van daaruit wordt samen met allen die betrokken zijn een weg uitgestippeld. Lees meer over openhartcirkels.

Initiatiefnemers getuigen

Lut en Willie getuigen in De Morgen over wat hen en hun dochter overkwam.

Surf naar re-member-psychischezorg.be/openhartcirkels voor meer informatie.

  • Deel deze pagina: