Main content

Zoals de naam het al doet uitwijzen staat in cliëntgerichte therapie de beleving van de cliënt centraal, maar wat komt er nog meer bij kijken?

Wat is cliëntgerichte therapie?

Cliëntgerichte therapie, of eenvoudigweg gesprekstherapie, is één van de vier grote stromingen binnen de psychotherapie.  Cliëntgerichte therapie wordt ook wel aangeduid als procesgerichte of Rogeriaanse psychotherapie.  Die laatste benaming verwijst naar de humanistische psycholoog, Carl Rogers (1902-1987). Hij is de grondlegger van deze therapievorm.

De 3 P’s

De  cliëntgerichte therapie wordt gekenmerkt door 3 p’s: persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. Er wordt ervan uitgegaan dat de mens in staat is zelf zijn problemen op te lossen. Een  cliëntgerichte psychotherapeut vertrouwt dus op jouw groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Je leert ervaren wat je eigen, unieke gedachten en gevoelens zijn, zodat je meer in contact komt met jezelf en beter leert omgaan met moeilijke situaties in het leven.

Het doel van therapie

Het doel van therapie is daarom niet zozeer het oplossen van een bepaald probleem, maar meer je inzicht helpen krijgen op de belemmeringen die ervoor zorgen dat je momenteel nog niet een bevredigende oplossing hebt gevonden.

De rol van de therapeut

De therapeut probeert zicht zo goed mogelijk af te stemmen op jouw belevingswereld. Hij probeert die in beeld te brengen, zich in te leven en vervolgens aan jou terug te spiegelen. Daarbij wil hij een proces van zelfexploratie, zelfaanvaarding en zelfconfrontatie op gang brengen.

Verleden of heden?

De aandacht in de therapie is hoofdzakelijk gericht naar het heden en jouw toekomst, niet zozeer naar het verleden. Teruggrijpen naar het verleden is enkel nuttig wanneer het verleden voelbaar aanwezig is in het hier en nu.

Gelijkwaardigheid

Een cliëntgerichte therapeut streeft naar een zo gelijkwaardig mogelijke relatie met jou. Hij zal op een respectvolle en empathische manier met jou omgaan. Je wordt gezien als deskundige bij uitstek ten aanzien van je eigen psychisch functioneren; de therapeut is vooral ‘proces-expert’.

Wil je meer weten, neem dan een kijkje op deze website. 

Bronnen:  http://www.psygroup.be/nl/client-centered-therapie.php

 

  • Deel deze pagina: