Main content

In de geestelijke gezondheidszorg wordt meer en meer gewerkt met mobiele teams. Deze teams kunnen je ondersteunen in je thuissituatie en zo proberen een ziekenhuisopname te vermijden.

Een mobiel crisisteam

Een mobiel crisisteam kan, op vraag van een huisarts, worden ingezet bij acute crisissituaties. Het bestaat uit een multidisciplinair team van specialisten zoals verpleegkundigen, sociale werkers, psychologen, paramedici en een psychiater. Ze komen enkele keren per week, of indien nodig, zelfs enkele keren per dag bij je langs. De behandeltijd beperkt zich tot ongeveer drie weken. Daarna wordt er gezocht naar een meer langetermijnoplossing. In het vakjargon noemen ze het crisisteam ook wel Team 2a.

Wie A zegt, moet ook B zeggen

Team 2a richt zich vooral op crisisinterventie en stabilisatie. Team 2b richt zich daarnaast ook op rehabilitatie en herstel. Na een ziekenhuisopname, of na een interventie van het 2a-team kan je dus verder worden opgevolgd door het 2b-team.

De 2b-teams hebben twee manieren van werken:

  • Wanneer iemand (weer) een evenwichtiger leven leidt, krijgt hij ondersteuning van één teamlid of een teamduo. Deze ondersteuner ondersteunt de cliënt in het herstelproces en bij het hervinden van een rol en plek in de maatschappij (rehabilitatie);
  • Wanneer iemand op meerdere levensgebieden ernstige problemen ervaart, of de omgeving ervaart veel overlast, dan wordt intensieve begeleiding door het hele team gegeven om te voorkomen dat iemand (nog verder) in een crisis raakt.

De werking van de teams

De werking van de mobiele teams is nog relatief jong in de Belgische geestelijke gezondheidszorg. Daarom kan de werking en de manier van doorverwijzen (via huisarts of op eigen initiatief) wel eens verschillen van regio tot regio.

Alle achtergrondinformatie vind je op deze website.

  • Deel deze pagina: