Main content

Soort
Categorie
 • Psychosenet bevroeg 400 mensen uit België en Nederland over hun ervaringen met DSM diagnoses. Het leverde heel wat cijfermateriaal op maar ook uiteenlopende reacties, van extreem negatief naar positief.  En jij? Wat denk jij?  Lees verder
 • Julie is halverwege de twintig, ze is gehuwd en woont in Brugge. Ze is in de ban van literatuur, fotografie, kunst, dieren en vooral mensen. Mensen raken haar. Mensen begeesteren haar. Via haar blog wil ze je meenemen in het leven met psychose en clusterhoofdpijn. Lees verder
 • Het inzetten van mensen die ervaring hebben met een psychische kwetsbaarheid binnen de GGZ, gebeurt meer en meer. Welke rollen kunnen mensen ‘na’ hun herstel vervullen binnen de GGZ? Staan ze ‘naast’ een hulpverlener? Hoe geven zij invulling aan hun baan? Bart en Els getuigen over hun werkervaring.  Lees verder
 • In juli 2019 kwam de Belgische Hoge Gezondheidsraad met een advies over de DSM5 waarbij ze ervoor pleitte om omzichtig met psychiatrische diagnoses om te gaan.  Psychosenet zette daarbij ism de Universiteit Gent en Utrecht een vragenlijst op om te bevragen hoe mensen die zelf een diagnose gekregen hebben dit ervaren. 400 respondenten vulden de enquête in waarvan 200 Belgen en 200 Nederlanders.  De resultaten verwerkten we en kan je hier vinden. Heel wat mensen wilden graag nog wat extra toelichting geven. Die opmerkingen verzamelden we allemaal in dit document. De anonieme verhalen achter de cijfers, omdat die zoveel meer zeggen.  De pro's en con's over de DSM5 vanuit patiëntenperspectief.  Lees verder
 • Laura heeft zes jaar geleden een psychose doorgemaakt. Na haar psychische crisis heeft ze zich aangemeld bij VRINT, een vroeg interventieteam. In dit interview vertelt ze waarom ze haar hulpverlener in de bloemetjes wil zetten. Lees verder
 • Merel is een 24-jarige Master in de Taal- en Letterkunde. Een zwarte gordel judo. Een schrijfster. Een dierenvriend. Een natuurliefhebber. En iemand met een psychische kwetsbaarheid. Geconfronteerd met teveel onbegrip vond ze het nodig de strijd aan te gaan met het ver doorgedrongen taboe rond psychische problemen. Lees verder
 • Wij, PsychoseNet, zijn op zoek naar mensen die willen getuigen over de positieve kanten van psychose. Hoe heeft psychose u of uw omgeving op een positieve manier beïnvloed? Lees verder
 • S. heeft een dissociatieve stoornis. Haar hulpverlener heeft haar in therapie geleerd om met deze problematiek te leren omgaan. Ze vertelt in dit interview waarom ze haar hulpverlener wil bedanken. Lees verder
 • Zodra er een "verwarde man' in het nieuws opduikt staat er een leger aan journalisten en deskundigen klaar om hem psychologisch te duiden. Lees verder
 • Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait. Lees verder
 • De centrale stelling van dit boek is dat de psychische identiteit verworven wordt in verhouding tot de Ander, zodat een eventuele pathologie ook gediagnostiseerd moet worden op grond van die verhouding. Het feit dat elke vorm van behandeling een flink stuk van haar werkzaamheid ontleent aan de therapeutische relatie, maakt een dergelijke diagnostiek des te bruikbaarder. Lees verder
 • Leen Verhaert schreef op haar blog een verslag over dag 5 van de opleiding 'Masterclass Herstelgerichte Psychiatrie'. Lees hier haar bevindingen. Lees verder