Main content

Steeds meer wordt in België gewerkt met een crisiskaart in de geestelijke gezondheidszorg. Met een crisiskaart heb je de mogelijkheid zaken rond een (psychische) crisis vooraf te regelen. Samen met een hulpverlener maak je een crisisplan waarin wordt beschreven wat voor jouw belangrijk is in geval van een (psychische) crisis.

Waarom een Crisiskaart?

Wie in crisis raakt, is meestal minder goed in staat om aan geven wat hij of zij op dat moment nodig heeft. Hulpverleners en naasten moeten dan gissen naar de beste aanpak en kunnen soms niet goed op behoeften inspelen, bijvoorbeeld omdat er te weinig bekend is. Hulp kan sneller ingezet worden als de hulpverlener en de omgeving direct de juiste gegevens hebben. In goede doen kunnen veel mensen wel aangeven wat ze nodig hebben als ze in crisis raken; zeker als er eerder een crisis heeft plaatsgevonden.

Wat is een Crisiskaart?

Een crisiskaart is een klein document waar op staat wat er moet gebeuren als er een psychische crisis optreedt. Je stelt dit document samen met een hulpverlener of ervaringsdeskundige op op een moment dat je helder voor ogen hebt wat je wel en niet wenst in geval van een crisis. Hiermee wordt voorkomen dat er beslissingen over jou worden genomen, op een moment dat je niet of nauwelijks in staat bent aan te geven wat er aan de hand is en wat het beste gedaan kan worden. De crisiskaart is een document van jouzelf, zo vorm gegeven dat je het altijd bij de hand kunt hebben. Je kan het ook aan je huisarts geven zodat dit aan je identiteitskaart en medisch dossier gekoppeld wordt. Zo heb je je plan van aanpak steeds bij de hand. Dit is geen verplichting en blijft jouw persoonlijke keuze.

Wat kan er op een Crisiskaart staan?

Op een crisiskaart worden persoonlijke gegevens genoteerd. Maar ook:

  • Vertrouwenspersonen
  • Medicijngebruik
  • Diagnose of omschrijving van een crisissituatie
  • Afspraken met de huisarts of de behandelaar
  • Wensen
  • Praktische informatie zoals: huisdieren die verzorgen nodig hebben etc.

Je bepaalt helemaal zelf hoeveel informatie er op de kaart komt te staan. Alle afspraken staan op de crisiskaart.

In België werken steeds meer ziekenhuizen met de crisiskaart. Bij voorkeur is je crisiskaart opgesteld nog voor je het ziekenhuis verlaat. 

  • Deel deze pagina: