Main content

Een fijne woning is vaak een basisvoorwaarde om je goed te voelen. En precies dat is voor velen geen vanzelfsprekendheid. Jouw woning is misschien niet zo gezellig, misschien krijg je het allemaal niet zo goed op orde, of misschien heb je zelfs geen plaatsje om te wonen.

Op zoek naar een dak boven je hoofd

Omdat een huis precies zo belangrijk is, werd het proefproject ‘Housing first’ in België uitgerold. Op de website vind je contactgegevens van instanties en mensen die je misschien op weg helpen, mocht je op dit moment geen dak boven je hoofd hebben.

Op zoek gaan naar een woning is vaak niet gemakkelijk. Ben je in opname dan kan de sociale werker je vaak al een eind op weg helpen, maar ook in een mobiele setting kan je vaak terecht bij hulpverleners. Daarnaast is het eerste aanspreekpunt steeds het OCMW. Die vind je in je gemeente. Via de sociale huisvesting kan je een aanvraag doen voor een betaalbare huurwoning. De wachtlijsten daarvoor durven echter wel eens lang zijn. Daarnaast kan je ook terecht bij de sociale verhuurkantoren. Daar waar de overheid bij de sociale huisvesting woningen aanbiedt, zijn de woningen bij de sociale verhuurkantoren van privé-eigenaars. Particulieren bieden hun woning aan een lagere prijs aan dan de huurmarktwaarde. In ruil krijgen ze ondersteuning door de maatschappij om het appartement te verhuren en de huurders op te volgen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je punten verdienen. Hoe ‘ernstiger’ je situatie, hoe meer punten je verdient, en dus hoe sneller je een woning toegewezen zal krijgen. Ben je net niet ‘ernstig’ genoeg dan kan je ook hier erg lang op de wachtlijst blijven staan.

Beschut wonen

Soms kan je wel zelfstandig wonen maar heb je daarbij nog wat extra begeleiding nodig. Je woont individueel of in kleine groepjes. Enkele keren per week komt een begeleider langs. Je kan ook deelnemen aan dagactiviteiten, aangepast aan jouw noden.

Hier vind je een lijst van de initiatieven beschut wonen.

Proeftuinen

Worstel je wel erg vaak met psychoses, dan lijkt het of je nooit uit opname zal geraken. Omdat ook daar de nood groot is aan een eigen plekje, wordt er in verschillende provincies geëxperimenteerd met woonzorg voor mensen met een chronische psychische kwetsbaarheid. Zij hebben net iets meer zorg nodig dan mensen die beschut wonen. In Vlaanderen en Brussel zijn er momenteel 6 proeftuinen. Meer informatie over proeftuinen. Bekijk het filmpje over de proeftuin Brugwonen in Brugge.

Hulp in het huishouden

Heb je een stekje, maar krijg je het soms niet allemaal goed georganiseerd? Op de site Slim Huishouden vind je veel handvatten om het huishouden te beheersen zoals ook huishoudschema’s waarmee je orde kunt scheppen in je kasten, je agenda en je administratie. Soms is wat hulp van buitenaf toch welkom. Je kan hiervoor terecht bij instanties zoals familiehulp, familiezorg, landelijke thuiszorg. Een ‘familiehelpster’ komt je dan bijstaan bij je huishouden maar maakt vooral ook graag tijd om even met je een kopje koffie te drinken en een babbeltje te slaan. Hoeveel je betaalt voor deze hulp, hangt af van jouw inkomen.

 

  • Deel deze pagina: