Main content

Mensen met een psychosegevoeligheid voelen zich vaak alleen en geïsoleerd. Daar brengt het initiatief ‘plusvriend’ verandering in.

Plusvriend is een initiatief van de patiëntenvereniging UilenSpiegel met de financiële steun van Cortina group. De patiëntenvereniging koppelt mensen met een psychosegevoeligheid aan zo een ‘vriend’

Een plusvriend is iemand die zelf ervaring heeft, als cliënt, in de geestelijke gezondheidszorg. Die ervaring kan hij gebruiken om iemand met een psychosegevoeligheid te ondersteunen. De ondersteuning is op maat en op vraag. Het kan dus erg verschillend zijn. Soms betekent het dat de plusvriend samen een avondje naar de film gaat, een kopje koffie gaat drinken. Andere keren is hij een klankbord van herkenning voor iemand met een psychosegevoeligheid en staat hij je met zijn ervaring bij in momenten dat het moeilijk gaat. Daarin verschilt dit initiatief van de buddywerking.

Een buddy of een plusvriend?

De buddywerking koppelt buddy’s aan psychisch kwetsbare mensen. Die buddy’s hebben zelf geen psychische kwetsbaarheid. Een plusvriend wel. Hij heeft wat extra dat als positief gezien kan worden. Een kwetsbaarheid die een kracht is. In die zin is zo een vriend een beetje een ervaringswerker. Het lotgenootschap werkt verbindend en zorgt voor een (meer) gelijkwaardige relatie.  Met respect voor elkaars grenzen en talenten hoopt dit initiatief duurzame relaties te bevorderen.

Wil je jouw ervaring inzetten voor anderen? Of ben je op zoek naar iemand om jou bij te staan, neem dan een kijkje op www.plusvriend.be 

 

  • Deel deze pagina: