Main content

Kwartiermaken is een veilige, warme plek creëren voor psychisch kwetsbare personen die een goed leven willen leiden tussen andere mensen waarbij ze keuzes kunnen maken net als anderen, in welke buurt ze willen wonen, het soort woning, een job die ze graag doen en activiteiten waar ze plezier aan kunnen beleven.

Waar komt kwartiermaken vandaan?

Kwartiermaken is een militaire term voor het klaarmaken van een bivakplaats van het leger op het einde van de dag. Kwartiermakers gaan voorop en zoeken een veilige plek, waar voedsel en warmte beschikbaar is.
De Nederlandse Doortje Kal vulde het begrip in als een warme, veilige plek maken voor je psychisch kwetsbare medemens. Het kadert helemaal in het idee van de vermaatschappelijking van de zorg.

Kwartiermaken in Vlaanderen

Peter Dierinck, psycholoog, email-expert van PsychoseNet is kwartiermaker avant la lettre in Vlaanderen. Hij stuwt de werkgroep kwartiermaken van het Vlaams Herstel-platform. Zo reist hij het hele land door en organiseert in de verschillende provincies bijeenkomsten waarop allerlei betrokkenen  en partners van verschillende organisaties worden uitgenodigd. Hij gaat op zoek naar samenwerkingsverbanden, maakt mensen warm om zo de maatschappij’ klaar te maken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Meer informatie over de volgende bijeenkomsten kwartiermaken. 

  • Deel deze pagina: