Main content

De omgeving kan veel voor iemand betekenen. Zij kunnen een luisterend oor bieden, signalen oppikken en zo nodig hulpverlening inschakelen. Tegelijkertijd kan zorgen voor iemand met psychische problemen ook zwaar zijn en hebben naasten net zo hard ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een familievertrouwenspersoon of familie-organisatie.

Familieplatform

Zorgen voor iemand met psychische problemen kan zwaar zijn. Zeker als het om je kind, partner, ouder, broer, zus of een goede vriend gaat. Het familieplatform biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

Familiebeleid

Familiebeleid gaat over de relatie tussen de hulpverlening en de familie. Steeds meer GGZ-instellingen leggen zich toe om een duidelijk familiebeleid te ontwikkelen op welke voorwaarden en op welke manier familie van cliënt(en) worden benaderd en betrokken bij de behandeling. Er zijn wel nog erg veel verschillen tussen de ziekenhuizen en vaak zelfs verschilt de aanpak van afdeling tot afdeling.

Familie-organisaties

Familie-organisaties bieden informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten. Vaak organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en faciliteren ze lotgenotencontact. Similes speelt hier al jaren een cruciale rol. De vereniging Ups & Downs zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ofwel manisch-depressiviteit) en hun naasten.

KOPP – Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

Kinderen van ouders met psychische (en/of verslavings) problemen worden soms ook wel ‘KOPP-kinderen’ genoemd. Opgroeien met een vader of moeder die psychische problemen heeft, is niet altijd makkelijk. Een kind kan er flink last van hebben. Hier vind je een aantal veerkrachthelpers.

Triade

In de behandeling van ernstige en complexe psychische problemen is goede samenwerking met familie en naasten van groot belang. Er wordt dan gesproken over de zogenaamde ‘triade’ van cliënt, familie en hulpverlener. Die triade is echter helemaal geen vanzelfsprekendheid. Nog erg vaak wordt enkel gesproken over de relatie tussen cliënt en hulpverlener, terwijl familie een cruciale rol speelt. Niet alleen in het moment, maar vooral in het verdere leven van de cliënt.

 Meer informatie voor familie en naasten:

www.familieplatform.be

similes.be

 

  • Deel deze pagina: