Main content

PsychoseNet.be is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt.

Waarom Psychosenet?

PsychoseNet.be is een website waarop duidelijke en objectieve informatie gegeven wordt over psychose. En dat is nodig. Er is geen enkele geestestoestand waar zoveel misverstanden over bestaan als over ‘psychose’. De media spelen daarin vaak een niet onschuldige rol. Niet alleen door het beeld dat vaak geschetst wordt in films of series maar zelfs in pogingen tot objectievere berichtgeving lijkt de informatie vaak ongenuanceerd of zelfs foutief.

Naast informatieplatform is de site ook een e-health tool. Een expertenteam van vijf psychiaters, vier psychologen, twee ervaringsingsdeskundigen, een familie-ervaringsdeskundige en een advocate staan klaar om vragen via mail binnen enkele dagen te beantwoorden. Op die manier probeert de website het hoofd te bieden aan de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg en mensen de weg te wijzen naar goede hulp.

PsychoseNet biedt geen hulp maar wijst de weg naar hulp. Over de verschillende zorginitiatieven die vermeld worden geeft de website geen waardeoordeel omdat het erg individueel verschillend kan zijn wat voor iemand werkt.

De mensen achter PsychoseNet

Het Nederlandse Psychosenet.nl is een initiatief van o.a. de Nederlandse psychiater en hoogleraar Jim van Os en ervaringsdeskundige Wilma Boevink.

Het Belgische schoenenbedrijf Cortina N.V, dat vanuit een maatschappelijk engagement sociale initiatieven steunt, was erg onder de indruk van de Nederlandse site Psychosenet.nl en zorgde voor de nodige financiering voor het Belgische project. Daardoor is de website zowel overheidsonafhankelijk als ‘farmacologisch’onafhankelijk. Mogelijke behandelingen die voorgesteld worden op de website zijn dan ook belangenvrij.

Initiatiefnemer achter de Belgische website Brenda Froyen, gaf in september 2021 de fakkel door aan Leen Verhaert. Leen is webredacteur, coach en heeft ervaring met psychose.

PsychoseNet.be wordt gemaakt door zowel hulpverleners, ervaringsdeskundigen als familieleden en krijgt behoorlijk wat steun uit het werkveld. O.a. volgende mensen steunen of werken mee aan PsychoseNet, in alfabetische volgorde.
(E = eSpreekuur)

Dirk Bryssinck, Kirsten Catthoor (E), Stephan De Bruyne (E), Philippe Delaspaul (E), Toon Derison, Dirk De Wachter, Peter Dierinck (E), Brenda Froyen, Inez Germeys (E), Julie Hantson (E), Marc Hellinckx, Bart Hermans (E), Gorik Kaesemans, Jeroen Kleinen(E), Anne Marsman (webredacteur), Jim van Os, Kristiaan Plasmans (E), Guido Pieters, Peter Rober (E), Wim Simons (E), Erik Thys, Sven Unik-id (E), Stijn Vanheule, Paul Verhaeghe en Leen Verhaert (webredacteur).

Stichting PsychoseNet

In navolging van de stichting PsychoseNet Nederland, werd er dus een Vlaamse versie uitgewerkt. Sinds januari 2021 is PsychoseNet.be een vzw (vereniging zonder winstoogmerk). Er is een nauwe samenwerking tussen beide redacties. Informatie wordt over de grenzen heen uitgewisseld. Zo worden Nederlandse én Belgische evenementen en congressen op beide sites vermeld. Ook wordt soms gekozen om initiatieven die slechts in één van beide landen uitgerold zijn, toch kort te vermelden als bron van inspiratie.

Voor wie?

PsychoseNet is een bron van informatie voor cliënten en familieleden. Daarnaast richt de site zich ook op hulpverleners. Knappe vernieuwende initiatieven worden onder de aandacht gebracht in de hoop dat ze meer verspreid worden. Maar ook wetenschappelijke bevindingen worden vertaald zodat de kloof tussen onderzoek en het werkveld verkleind wordt. Huisartsen hopen we met deze website een overzicht van de verschillende hulpkanalen te bieden.

Achterliggende visie

De geestelijke gezondheidszorg is geen makkelijke sector en wordt vaak erg stiefmoederlijk behandeld. Vanuit die optiek lijken heel wat onderzoekers zich te verliezen in eindeloos veel hersenonderzoeken en een zoektocht naar hét chemische stofje én het gen dat alles moet verklaren. Vaak lijken hulpverleners daardoor een psychische aandoening te reduceren tot een hersenziekte en het gebrek aan afdoende resultaten te weerleggen door te beweren dat de aandoeningen chronisch zijn. PsychoseNet brengt de psychische problemen terug naar haar oorsprong, daar waar ze ontstaan zijn, in een context, met een veelheid aan intermenselijke relaties en een ambitie, niet om één sluitend antwoord te vinden op het ontstaan van psychische aandoeningen, maar wel vele antwoorden, voor elke mens anders. PsychoseNet profileert zich als een vorm van geestelijke gezondheidszorg die meer aandacht besteedt aan persoonlijke diagnostiek en het inzetten van multideskundigheid, ervaringskennis naast professionele kennis.

Trotse meter

Presentatrice Evi Hanssen en Q-music radiomaker Elias Smekens en zijn de meter en peter van het project. Die keuze is niet willekeurig.

Evi Hanssen is zowel in Nederland als in België bekend, als televisiegezicht, presentatrice, zangers en radiomaakster. Ze heeft een broer met een psychosegevoeligheid. Met Evi als meter willen we aantonen dat familie een onmisbare schakel is in het herstelproces bij een psychose.

PsychoseNet in de pers

Lees het artikel in Knack

Lees het artikel in De Morgen

Lees het artikel op VRT

Beluister het interview op Radio 1

 

  • Deel deze pagina: