Main content

Vaak heb je nood om in je herstelproces ook het verhaal van anderen te horen. Hoe zijn zij omgegaan met zaken waar jij ook tegen aanloopt? Wat heeft hen geholpen in hun herstel? Of soms wil je gewoon even je verhaal kwijt aan iemand die je echt lijkt te begrijpen omdat hij iets gelijksoortigs heeft meegemaakt.

Ervaringswerkers

Ervaringswerkers zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid die geleerd hebben om hun eigen ervaring in te zetten om zo anderen, lotgenoten maar ook hulpverleners of familieleden te helpen. Op een aantal afdelingen en mobiele teams in Vlaanderen vind je al ervaringswerkers. Je kan bij hen terecht met je vragen of voor een luisterend oor. In vergelijking met onze noorderburen zijn er in België echter nog helemaal niet zo veel ervaringswerkers en werken ze vaak nog vooral als vrijwilliger, al komt daar stilaan verandering in.

Wil je zelf een opleiding volgen om ervaringswerker te worden, dan kan dat bij de patiëntenvereniging UilenSpiegel, aan de Vives Hogeschool, aan de Thomas More Hogeschool Mechelen en aan het UCLL in Leuven.

Of je nu de opleiding gevolgd hebt of niet, vaak kan je met je ervaring al terecht bij heel wat werkgroepen van ervaringswerkers die elkaar helpen om hun herstelverhaal te brengen, getuigenissen doen op studiedagen of scholen of ze zetelen in raden. Een aantal van die werkgroepen zijn o.a. het cliëntenbureau en WEP in Oost-Vlaanderen, Op Wegg in Antwerpen, Denk in Vlaams-Brabant, LEF in Limburg. Je kan zelf aangeven hoe intens je je wil engageren.

Lotgenoten

Er zijn verschillende bijeenkomsten waar lotgenoten samenkomen om te praten of samen iets ondernemen. Bij de patiëntenvereniging vzw UilenSpiegel zijn mensen met een psychosegevoeligheid maar ook met andere psychische problemen meer dan welkom. Zij organiseren bijeenkomsten, activiteiten, gespreksavonden. In het bijzonder hebben ze ook een aantal psychose-praatgroepen waar ze elke keer een ander thema behandelen. Thema’s die zo al centraal stonden waren onder andere psychose en gedwongen opname, psychose en spiritualiteit. Er is een praatgroep in Leuven en in Brugge/Oostkust. Momenteel is men op zoek om er ook eentje in Gent op te richten. Een overzicht van hun bijeenkomsten vind je hier.

Voor mensen met een bipolaire stoornis heeft Ups & downs regiogroepen over heel Vlaanderen.

Andere patiëntenorganisaties kan je vinden via OpGang. Dat is open patiëntenkoepel waar alle patiëntenverenigingen van de geestelijke gezondheidszorg deel van uitmaken.

Op onze sociale kaart kan je ook terecht om verschillende lotgenotengroepen, te vinden.

  • Deel deze pagina: