Main content

Welke behandelingen zijn mogelijk om je herstel van psychose of stemmingsklachten te ondersteunen, en welke behandeling past het beste bij jou? Dit kan een behoorlijke zoektocht zijn. Hier vind je informatie over wie je allemaal tegen kan komen binnen de ggz, welke behandelmethoden er allemaal zijn en wat te doen bij crisis.

Residentiële zorg of ambulante zorg

België heeft een jarenlange traditie van residentiële zorg. Dat wil zeggen dat er erg lang gedacht werd dat de beste zorg gegeven werd in een ziekenhuis en dus werden patiënten opgenomen. Die idee is er ook vaak nog bij de behandeling van psychose. Dat hoeft echter niet zo te zijn.

Je kan ook kiezen voor een dagopname. Dat wil zeggen dat je overdag naar het ziekenhuis gaat om daar gebruik te maken van het therapeutische aanbod, maar ’s avonds thuis slaapt.

Naast residentiële hulp heb je ook ambulante zorg. Je kan een beroep doen op de hulpverleners van een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Meer informatie over de werking van CGG’s. Hou er wel rekening mee dat wachtlijsten soms lang kunnen zijn. Je kan ook contact opnemen met een zelfstandig werkende psychiater of psycholoog. Hier vind je een overzicht van Belgische psychologen. Ervaring leert dat zelfstandige psychologen wel soms terughoudend reageren om mensen in een psychotische toestand te behandelen.

Hulpverleners kunnen ook aan huis komen. De laatste jaren wordt er steeds meer ingezet op die mobiele teams waar we een onderscheid maken tussen 2a en 2b teams. VDIP, Vroege Detectie en Interventie bij Psychose is een speciaal mobiel team dat zich vooral richt op jongeren én een bijkomende preventieve aanpak heeft. Meer info vind je hier.

Soorten hulpverleners

Kom je in contact met de zorg, dan kom je ook in contact met verschillende soorten hulpverleners. De psychiater, psycholoog, therapeut, verpleegkundige, ervaringsdeskundige. Wie doet wat, waar vind je ze en wanneer heb je wie nodig? Daar lees je hier meer over.  Lees verder over hulpverleners.

Psychotherapie

Een behandeling bestaat vaak onder andere uit psychotherapie. Dat is vaak een vorm van therapie waar de psycholoog ofpsychiater via gesprekken één op één met je aan de slag gaat.

Er bestaan verschillende vormen binnen de psychotherapie. Elk hebben ze verschillende uitgangspunten en daardoor ook een andere aanpak. De meest gebruikelijke is cognitieve gedragstherapie (CGT). Die wordt in heel wat van de Vlaamse ziekenhuizen aangeboden. Daarnaast is er ook nog systeemtherapie, psychoanalytische therapie en cliëntgerichte therapie. Lees verder over de verschillende therapievormen.

Traumabehandeling

In de verschillende vormen van psychotherapie kan gewerkt worden rond trauma’s, mar specifieke traumabehandeling is nog eerder beperkt in België. Een behandeling kan zich richten op een pas opgelopen trauma of op een ouder trauma. Soms kunnen mensen jaren rondlopen met onverwerkt trauma. Er is sprake van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), wanneer iemand na een trauma veel last ervaart: zoals herbelevingen, nachtmerries en angst. Wanneer iemand zich sterk genoeg voelt om de confrontatie met het trauma aan te gaan, is het zinvol om er in de therapie op door te gaan. Lang werd gedacht dat traumabehandeling de psychose kan versterken. Daardoor zijn sommige professionals terughoudend om er rond te werken. Recent onderzoek toont echter aan dat precies hier soms de sleutel in de behandeling van psychose kan liggen. EMDR is een specifieke behandelmethode voor trauma en wordt recent ook ingezet bij de behandeling van psychose.

Alternatieve zorg

Er zijn nog heel wat alternatieve therapieën naast de vier meer gekende stromingen. Lees hier verder over alternatieve zorg.

Groepstherapie

Naast psychotherapie die vaak één op één gebeurt is er ook groepstherapie. Een aanbod hiervan vind je in ziekenhuizen, in een aantal Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, of soms ook in aanloophuizen. Groepstherapieën kunnen onder andere zijn: spreken in groep over persoonlijke thema’s, huishoudelijke therapie die erop gericht is je opnieuw te helpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, meer creatief ingestelde therapieën, maar ook therapieën die zich richten op relaxatie. Meer info vind je hier.

Vrijwillige en gedwongen opname

Wanneer iemand opgenomen wordt, dan heeft de eigen bereidwilligheid grote invloed op de wijze van opnemen. Wie vrijwillig wordt opgenomen heeft met andere wettelijke kaders te maken dan iemand die tegen zijn wil gedwongen wordt opgenomen. Lees verder over vrijwillige en gedwongen opname.

Crisis

Als acuut ingrijpen noodzakelijk is, omdat er anders een gevaarlijke situatie voor de persoon in crisis of zijn of haar omgeving dreigt, kun je onder andere contact zoeken met 112. Je wordt dan vaak opgenomen op de crisisafdeling van een psychiatrisch ziekenhuis of op een EPSI (Eenheid voor Psychiatrische Spoedinterventie.)  Lees verder over crisis.

 

Een uitgebreid overzicht van hulpkanalen en hoe ze je kunnen helpen vind je ook op volgende website: www.geestelijkgezondvlaanderen.be/hulp-zoeken

  • Deel deze pagina: