Main content

Je hebt het recht om klacht neer te leggen bij een ombudsdienst. Zij hebben een bemiddelende rol. Kunnen zij je alsnog niet verder helpen dan wijzen zij je de weg naar andere instanties. We geven je een overzicht.

Klachtenprocedure in de geestelijke gezondheidszorg

Ben je niet tevreden over je behandeling, dan kan je een klacht neerleggen bij een ombudsdienst. Elk psychiatrisch ziekenhuis in Vlaanderen heeft verplicht  een ombudsdienst. Het ziekenhuis mag zelf kiezen of dit een personeelslid is van het ziekenhuis zelf, of een onafhankelijke ombudsman/vrouw. Deze onafhankelijke ombudsdiensten vind je op de website www.ombudsfunctieggz.be.

Ben je in behandeling bij een ambulante hulpverlener, dan kan je klacht neerleggen bij de Ombudsdienst van de Federale Overheid. Je kan ook mailen naar bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be

Hier vind je achtergrond info over hoe je een klacht moet indienen.

Wat doet een ombudsdienst?

Een ombudsdienst heeft een bemiddelende functie. Het is een brugfunctie tussen jou en de behandelaar als de dialoog tussen beiden verstoord is. Een ombudsman/vrouw probeert de dialoog opnieuw mogelijk te maken. Als een van beide partijen de dialoog weigert, kan de ombudsdienst de partij (juridisch) niet verplichten.

Op elke afdeling zouden de gegevens van de ombudsdienst zichtbaar moeten zijn. Vraag ook naar de brievenbus waar je je klachten kan posten. De onafhankelijke ombudsdiensten proberen door regelmatige bezoeken aan de gesloten afdelingen in contact te staan met patiënten.

Wat na de ombudsdienst?

Als  de bemiddeling via de ombudsdienst niets heeft opgeleverd, kan je een aantal vervolgstappen nemen.

Heb je een klacht over je arts, kan je hier melding van maken bij de Orde van Geneesheren.

Heb je een klacht over de voorziening of de organisatie van de zorg, dan kan je terecht bij de Zorginspectie

Voel je je gediscrimineerd, dan kan Unia je misschien op weg helpen.

Wil je juridische stappen ondernemen, dan kan je ook beroep doen op een gratis pro-deo advocaat onder bepaalde financiële voorwaarden.

Tenslotte kan je je ook rechtstreeks tot het kabinet van de Ministers richten:

Vlaanderen: Wouter Beke 

Federaal: Maggie De Block

 

‘Weinig klachten’ in de GGZ?

Jaarlijks wordt via indicatoren de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van verschillende zorgvoorzieningen gemeten. Uit het rapport van 2017 blijkt dat patiëntenrechten, vooral binnen de context van de residentiële zorg, geregeld minder gerespecteerd worden. Zo kreeg hier slechts 1 op 4 altijd informatie over zijn psychische aandoening en mogelijke behandelingswijzen van die aandoening. Slechts 26% kreeg steeds de mogelijkheid om een andere hulpverlener te kiezen.

Toch blijven het aantal klachten in de GGZ beperkt. De oorzaken daarvan zijn onbekend. Al kan het stigma en de angst alsnog niet gehoord te worden hierbij een grote rol spelen.

Hier vind je de jaarrapporten tot 2015 van de onafhankelijke ombudsdienst.

De resultaten van de kwaliteitsmetingen in de geestelijke gezondheidszorg kan je raadplegen op: www.zorg-en-gezondheid.be/resultaten-kwaliteitsmeting-in-de-geestelijke-gezondheidszorg

 

  • Deel deze pagina: