Main content

VDIP staat voor Vroegtijdige Detectie en Interventie bij Psychiatrische (Psychotische) stoornissen. 

Hulpverleners uit een VDIP-team komen op een actieve manier vroegtijdig in contact met mensen met psychosegevoeligheid. Ze worden voornamelijk ingezet bij jongeren tussen 14 en 25 jaar om hen te ondersteunen in hun herstel nadat zij voor het eerst een psychose hebben gehad. Ook komen ze in contact met jongeren die risico lopen om voor het eerst psychose te krijgen. Hun doel is om mensen met een eerste psychose zo snel mogelijk te bereiken, de situatie te evalueren en vervolgens een gepaste behandeling te starten. 

Een VDIP-werking biedt een eerste contact binnen de week waarbij de gelegenheid bestaat om stil te staan bij de klachten van de jongere. Bovendien wordt er behandeling en begeleiding geboden op psychisch vlak. Deze begeleiding en behandeling gebeurt op een plek die de jongere verkiest. 

Een VDIP-team bestaat uit verschillende hulpverleners samen: psychiaters, maatschappelijk werkers, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en meer. Zodoende is er veel kennis in huis en samenwerkend tussen de verschillende disciplines kan er snel en effectief ondersteuning worden geboden. Ook wordt er intensief samengewerkt  met andere organisaties zoals scholen, Centra voor Leerlingenbegeleiding en organisaties voor beschut wonen. 

VDIP is ingekanteld in de netwerken Kinderen en Jongeren.

Klik hier voor bijkomende informatie op hun website. 


Wat is vroegtijdige detectie?

Dit wil zeggen dat men probeert signalen te herkennen die erop wijzen dat een persoon een stoornis zal ontwikkelen.


 

  • Deel deze pagina: