Main content

Hulpverleners in de eerstelijnshulp hebben de mogelijkheid jou door te verwijzen naar iemand die professionele begeleiding of behandeling kan bieden.

Psychiatrisch Ziekenhuis

Ook een Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ) kan een volgende stap zijn. Hier kan je behandeld worden wanneer je last hebt van ernstige psychische problemen.

Psychiater/psycholoog

Psychiaters en psychologen zijn verbonden aan een ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) of een andere psychiatrische instelling of hebben een eigen privépraktijk. Ook hier kan je naar doorverwezen worden.

Klik hier om een psychiater in jouw buurt te vinden.

Klik hier om een psycholoog in jouw buurt te vinden.

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Zo kan je doorverwezen worden naar Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Zij bieden hulp aan mensen met ernstige psychische problemen.

De geestelijke gezondheidszorg houdt zich bezig met het psychisch welbevinden van mensen. Ook probeert de geestelijke gezondheidszorg de kwaliteit van leven te bevorderen of te herstellen. Bovendien wil de GGZ psychische problemen voorkomen. 

Een CGG biedt medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening. Dit aan mensen met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Ieder CGG heeft een aparte werking voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. 

Jaarlijks worden er meer dan 50.000 mensen begeleid door de Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Een CGG bestaat uit meerdere teams die gevestigd zijn op verschillende plaatsen. Ieder team bestaat uit één of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. 

Hoe kom je bij het CGG terecht?

Het is de huisarts of het CLB dat jou doorverwijst naar het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. 

Werking

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg is bedoeld voor mensen met een ernstig psychisch of psychiatrisch probleem.

Het CGG biedt zorgverlening die gebeurt via consultatiemomenten en begeleidingsmomenten. Deze momenten worden op voorhand met jou afgesproken. Het is dus enkel mogelijk om op afspraak naar het CGG te gaan. Opnames gebeuren niet binnen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. 

De tarieven zijn doorgaans vrij betaalbaar. Je betaalt ongeveer 11 euro per consult bij een psycholoog of maatschappelijk werker. Sommige mensen hebben recht op een lager tarief van 4 euro. De wachtlijsten voor deze centra kunnen echter behoorlijk oplopen tot zelfs enkele maanden. 

Vooraleer het CGG effectief van start gaat, is het van groot belang om een inschatting te maken van het probleem. In samenspraak met jou wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan geeft antwoord op onderstaande vragen: 

 • Rond wat gaan we werken? 
 • Hoe gaan we dit aanpakken? 
 • Wie moeten we erbij betrekken? 
 • Hoe zien we dat er iets verandert?
 • Kan medicatie helpen? 
Behandeling

Een behandeling binnen het CGG kan er op verschillende manieren aan toe gaan. Meestal is er de psychotherapeutische behandeling. Deze vindt plaats onder de vorm van gesprekken. Deze gesprekken kunnen individueel, in groep of met het gezin plaatsvinden. 

Er kan ook sprake zijn van een medische ondersteuning. Hiervoor wordt de psychiater erbij gehaald. 

Soms is er nood aan training, beweging, logopedie of verpleging. Niet ieder CGG beschikt hierover. Indien dit het geval is, wordt gezocht naar een plaats waar deze hulp wel geboden wordt. 

In geval van sociale, administratieve, financiële of andere maatschappelijke problemen zoekt het centrum voor geestelijke gezondheid naar een instantie die de juiste hulp kan bieden.

Alle CGG’s op een rijtje

Binnen Vlaanderen en Brussel zijn er 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg die erkend zijn door Zorg en Gezondheid. 

 • CGG Waas & Dender – Dendermonde 
 • CGG Waas & Dender – Sint-Niklaas 
 • CGG Waas & Dender – Lokeren 
 • CGG Ahasversus – Grimbergen 
 • CGG Ahasversus – Vilvoorde
 • CGG Ahasversus – Asse 
 • CGG Ahasversus – Halle 
 • CGG De Pont – Boom 
 • CGG De Pont – Mechelen 
 • CGG De Pont – Lier 
 • CGG De Drie Stromen – Dendermonde 
 • CGG De Drie Stromen – Wetteren 
 • CGG – Brussel (Algemeen secretariaat) 
 • CGG – Brussel (Deelwerking Kruidtuin) 
 • CGG – Brussel (Deelwerking West) 
 • CGG Eclips – Gent 
 • CGG Andante – Merksem 
 • CGG Zuid-Oost-Vlaanderen – Oudenaarde 
 • CGG PassAntw vzw – Haacht 
 • CGG PassAntw vzw – Halle
 • Deel deze pagina: