Main content

Jeugdinstellingen bieden pedagogische hulp aan jongeren voor wie tijdelijk beveiligde opvang nodig is in een structurerend en vrijheidsbeperkend kader. 

Bij de opname start elke nieuwe jongere in de onthaalleefgroep. Daarna schuiven ze door naar de begeleidingsleefgroepen. Vanaf dan starten ook de lessen. Behalve de lessen zijn ook sport, spel en ontspanning gemeenschappelijk. Inspraak en participatie krijgen vorm op een vergelijkbare manier. Elke leefgroep heeft een bewonersraad waar jongeren kunnen zeggen wat ze goed vinden en dus willen behouden en wat ze liever willen veranderen. 

Door bezoekmomenten in de instelling en drie belmomenten per week houden de jongeren contact met hun familie. Elke campus heeft een eigen bezoekerszaal. Ouders of andere familieleden komen niet in de leefgroepen. 

Jongeren mogen in de instelling vrij hun religie beleven. Een aalmoezenier en een islamconsulent bezoeken de instelling. Een moreel consulent is er alleen in jeugdinstelling De Kempen en De Grubbe.” – uit het jaarverslag: Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen.

Wanneer? 

Jongeren worden er alleen geplaatst door de jeugdrechter als ze een ‘als misdrijf omschreven feit‘ pleegden of in een zwaar verontrustende leefsituatie leven.

Het verschil met een psychiatrische instelling 

Het verschil is dat men in een jeugdinstelling wordt geplaatst (meestal gedwongen) door een jeugdrechter; dat wil zeggen dat jouw dossier bij de rechtbank terecht komt. Terwijl je bij een opname in de psychiatrie niet langs een jeugdrechter moet (uitzondering bij een gedwongen opname). 

Dankzij de begeleiding die hij in de gesloten jeugdinstelling kreeg, heeft deze jongeman terug rust gevonden. 


Wat is een aalmoezenier?

Het is een kerkelijke functie, gericht op geestelijke en materiële zorg.

Wat is een als misdrijf omschreven feit?

Dit is een misdrijf (handeling die in strijd is met de wet) die door een jongere wordt gepleegd. De jongere komt dan niet zoals een volwassene voor de strafrechter die – de naam zegt het zelf – straffen oplegt, maar komt voor de jeugdrechter die maatregelen oplegt.

Wat is een verontrustende leefsituatie?

Een leefsituatie is verontrustend wanneer de psychische, fysieke of seksuele integriteit van de jongere wordt aangetast of wanneer zijn ontwikkelingskansen (op affectief, moreel, sociaal of intellectueel vlak) in het gedrang komen. Bijvoorbeeld agressief gedrag of zware zedenfeiten van een ouder, weglopen van huis…


 

  • Deel deze pagina: