Main content

Huisarts

Je kan steeds terecht bij je huisarts. Deze hulpverlener is reeds op de hoogte van jouw achtergrond en voorgeschiedenis.

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Ook bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je steeds terecht. Dit is een laagdrempelig en vlot bereikbaar centrum. Ze geven extra informatie en advies over mogelijke hulp en begeleiding.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Indien je kampt met faalangst of te maken hebt met pesterijen, kan je langsgaan bij een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). 

Trefpunt Zelfhulp

Op de website van Trefpunt Zelfhulp vind je zelfhulpgroepen voor mensen met psychiatrische problemen, eetstoornissen, verslavingen,… Hier kan je steeds terecht voor ondersteuning en informatie.

  • Deel deze pagina: