Main content

Ben je schoolmoe? Dan kan je bij volgende initiatieven terecht:

Zorgboerderij via Groene Zorg

Zorgboerderij via Groene Zorg wil Groene Zorg als zorgvorm ondersteunen en zorgboerderijen op de kaart zetten. Deze zorgboerderijen bieden zorg op maat door jou te plaatsen in een natuurlijke setting midden in de samenleving.

Naadloos Flexibel Traject (NAFT)

NAFT is voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten. De problematiek gaat vaak gepaard met spijbelgedrag, een verontrustende leefsituatie, delinquent gedrag of psychiatrische problemen bij de jongere of binnen zijn leefomgeving.

Klik hier voor een overzicht van aanbieders van NAFT.


Wat is delinquent gedrag?

Dit wil zeggen dat je strafbare feiten pleegt.

Wat is een verontrustende leefsituatie?

Een leefsituatie is verontrustend wanneer de psychische, fysieke of seksuele integriteit van de jongere wordt aangetast of wanneer zijn ontwikkelingskansen (op affectief, moreel, sociaal of intellectueel vlak) in het gedrang komen. Bijvoorbeeld agressief gedrag of zware zedenfeiten van een ouder, weglopen van huis…

  • Deel deze pagina: