Main content

  1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening.

  2. Recht op vrije keuze.

  3. Recht op informatie.

  4. Recht op toestemming.

  5. Recht op (inzage van het) dossier.

  6. Recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

  7. Recht op klachtenbemiddeling, klachtrecht.

 

Klik hier voor meer informatie over de patiëntenrechten.


Wat is eerbiediging?

Respectvol behandelen.


 

  • Deel deze pagina: