Main content

Cachet is vooral gericht op jongeren die in een instelling (jeugdzorg) of een pleeggezin gewoond hebben. Cachet wil deze jongeren opvangen en ervaringen laten uitwisselen. Het is een ontmoetingsplaats door en voor jongeren met ervaring in de jeugdhulpverlening.

Samengevat, Cachet wil een maatschappij die zorg draagt voor iedere jongere. Het vertrouwen in kinderen en jongeren is daarbij van groot belang. Ze zien ervaringen als een ‘stuwkracht’. Men gaat vooral in dialoog met beleidsmakers en hulpverleners. In deze organisatie worden er verhalen en ervaringen gedeeld (deze worden vervolgens gepubliceerd). And last but not least, ze verdedigen de rechten van minderjarigen in de jeugdhulp.

Hoe worden die ervaringen dan gedeeld?

Dit kan via ontmoetingsmomenten, groepsgesprekken, de website en Facebook.

Klik hier om het aanbod voor jongeren te bekijken.

Klik hier om de projecten van Cachet te bekijken.

  • Deel deze pagina: