Main content

Het centrum voor leerlingenbegeleiding onderzoekt waar de problemen zich situeren om vervolgens een intakegesprek te doen. Ze doen aan vraagverheldering en verwijzen eventueel door naar Vroege Detectie en Interventie Psychose (VDIP). Vaak verwijzen ze ook door naar een jeugdpsychiater.

Het CLB wijst zelf een aantal psychologen aan afhankelijk van jouw financiële mogelijkheden thuis. De wachttijd hierbij is ongeveer drie à vier maanden. Afhankelijk van de mutualiteit wordt een deel van deze consultatie terugbetaald.

Ze gaan na of de hulp noodzakelijk en dus dringend is of dat je op een wachtlijst geplaatst kan worden.

Wanneer er wordt doorverwezen naar een psychiater gaat dit vaak gepaard met een opname; onder de 12 jaar kan er niets beslist worden zonder ouders, boven de 12 jaar mag je zelf beslissen en indien mogelijk en met jouw toestemming toch zoveel mogelijk jouw ouders proberen te betrekken.

Je kan aan jouw leerkracht vragen om een gesprek, die stuurt jou dan door naar een leerlingenbegeleider en zo kom je bij het CLB terecht die op zijn beurt vaak ook doorverwijst.


Wat is een intakegesprek?

Dit is een eerste gesprek met een hulpverlener die luistert naar jouw problemen en hulpvraag.

Wat betekent ‘mutualiteit’?

Dit is een ziekenfonds (zoals de CM: de christelijke mutualiteit).

  • Deel deze pagina: