Main content

Minderjarigen zijn in principe volledig handelingsonbekwaam en dienen bijgevolg te worden vertegenwoordigd (door ouders of voogd). Maar er zijn uitzonderingen!

Vanaf 16 jaar kan je als minderjarige een arbeidscontract afsluiten, een testament opmaken, kleine dagelijkse uitgaven doen, een huurcontract tekenen, tabak kopen, alcohol kopen, enzoverder. 

Vanaf 18 jaar kan je juridisch volledig alleen beslissen, je valt dan niet meer onder het ouderlijk gezag.

Uitzonderingen

Een minderjarige kan door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bekwaam worden geacht waardoor je de patiëntenrechten zoals het recht om te beslissen over je gezondheidszorg en het recht op toegang tot je dossier zelfstandig uitoefent. Zo niet, oefenen je ouders of voogd jouw rechten als patiënt uit. 

  • Voor sommige rechtshandelingen ben je slechts beperkt handelingsonbekwaam.
  • Voor sommige rechtshandelingen ben je wel handelingsbekwaam.

Wat betekent ‘handelingsonbekwaam’?

Je bent dan onbevoegd om rechtshandelingen te verrichten.

Wat betekent ‘beperkt handelingsonbekwaam’?

Je bent dan bevoegd om handelingen waarvoor je slechts voorafgaande toestemming nodig hebt (zoals een huwelijk), handelingen waarvoor je bijstand nodig hebt (zoals het sluiten van een huwelijkscontract) en handelingen waartegen achteraf verzet kan worden aangetekend (zoals loon ontvangen van de werkgever) te verrichten.

Wat betekent ‘handelingsbekwaam’?

Je bent dan bevoegd om dagdagelijkse handelingen (zoals kleren kopen), handelingen die zodanig persoonlijk zijn, dat tussenkomst van derden niet gepast is (zoals het maken van een testament, vanaf 16 jaar) te verrichten.


 

  • Deel deze pagina: