Main content

EXPOO bouwt mee aan een leefomgeving waar kinderen goed kunnen opgroeien. Het is voornamelijk een grote informatiebron. Op de site zijn heel wat inzichten, kennisdocumenten, materiaal voor ouders, boeken, tijdschriften, presentaties,… beschikbaar over allerhande thema’s. Ook is er een overzicht beschikbaar van verschillende vormingen, trainingen, netwerkbijeenkomsten en congressen die interessant kunnen zijn voor het ondersteunen van het gezin.

EXPOO wil kennis en ‘knowhow’ – inzake opvoeden, opvoedingsondersteuningen en de leefomgeving van kinderen en jongeren – verzamelen, verrijken en verspreiden. Ze organiseren daarom vorming- en trainingssessies over verschillende thema’s. Daarnaast beschikken ze over digitale tools die helpen om bij te leren over opvoedings- en gezinsondersteuning.

Thema’s zoals alcohol en cannabis, gender, hoogbegaafdheid, migratie, radicalisering, scheiding en zelfverwonding komen aan bod. Er zijn nog heel wat thema’s terug te vinden op de website.

  • Deel deze pagina: