Main content

YUNECO focust op jongeren met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid van 0 tot 18 jaar en zijn context/omgeving. YUNECO vindt het belangrijk om samen te werken en af te stemmen met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hoe je YUNECO kan contacteren is via een aanmeldingsformulier die je op hun website kan terugvinden. 

YUNECO Crisis 

Zo heb je YUNECO Crisis: zij verlenen crisishulp aan de jongere en zijn omgeving bij acute crisissen. Iedere crisis krijgt het aanbod dat het beste aansluit bij zijn vraag. Het doel bestaat erin om zo spoedig mogelijk een crisisinterventie aan te bieden. 

YUNECO Caro 

YUNECO Caro brengt de geestelijke gezondheidszorg-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële (waar men verblijft dag en nacht) jeugdhulp verblijven, én hun teams.

YUNECO Crosslink

YUNECO Crosslink wil zoveel mogelijk als lerend netwerk fungeren. Kennis en ervaringen uitwisselen om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren. Ze wil ook geestelijke gezondheidszorg-kennis delen met partners in de eerste lijn en andere sectoren om hen te versterken in hun aanbod aan jongeren met psychische en psychiatrische problemen en hun preventieve vaardigheden te vergroten. 

Esperto 

Onder YUNECO Crosslink valt ook EspertoEsperto is een groep van jonge ervaringsdeskundigen. Die als doel hebben om de stem van jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg luider te laten klinken.

Hoe doen ze dat? 

  • Maandelijkse bijeenkomst voor het uitwisselen van ideeën op opstarten van projecten (regio Leuven). 
  • Ontmoetingsavonden organiseren voor jongeren (Vlaams-Brabant). 
  • Herstelverhalen en stigmadoorbrekende posts delen op sociale media.
  • Schoolgetuigenissen geven. 
  • Deel deze pagina: