Main content

Radar heeft als doel de zorgcontinuïteit te verbeteren, expertise in het kader van geestelijke gezondheid versterken en empowerment en integratie met andere levensdomeinen van kinderen en jongeren realiseren.


Wat is empowerment?

Dit wil zeggen dat je iemand in staat stelt om verantwoordelijkheid op te nemen door te motiveren, genoeg hulpmiddelen te bieden, enzoverder.

Radar biedt verschillende programma’s aan:

RADAR Crisis

RADAR Crisis biedt jou op korte termijn hulp aan als je kampt met plotse (toename van) psychische problemen, waardoor de draaglast jouw draagkracht overstijgt.

Wanneer een mobiele crisisinterventie ingepland wordt, komen twee crisismedewerkers binnen de 72-uur langs voor een gesprek. Het is hierbij belangrijk dat jouw gezinsleden en betrokken hulpverleners zoveel mogelijk aanwezig zijn. De focus ligt op het stabiliseren van de crisissituatie en de toeleiding naar de gepaste hulpverlening.

Klik hier om aan te melden.


Wat is draaglast en draagkracht?

  • Draaglast zijn de zorgen, de problemen, de stress, enzoverder waarmee je te kampen hebt.
  • Draagkracht is jouw totaal vermogen om met problemen om te gaan.

Wat betekent ‘stabiliseren van de crisissituatie’?

Dit wil zeggen dat men de probleemsituatie probeert te veranderen naar een veilige en draagbare situatie.

RADAR Care

RADAR Care richt zich tot alle moeilijk bereikbare kinderen, jongeren en hun context met (een ontwikkeling naar/verhoogd risico op) psychische/psychiatrische problemen/stoornissen en mogelijke bijkomende kwetsbaarheden.

Een begeleiding van Care start met een rondetafelgesprek. Hierop wordt iedereen uitgenodigd die belangrijk is. Dit zijn meestal jouw ouders, familieleden, vrienden en ook hulpverleners. Tijdens dit gesprek spreken jullie af hoe je met elkaar zal samenwerken. Het is erg belangrijk dat jij als jongere in dit gesprek gehoord wordt.

Aanmelden is volledig gratis. Iedereen kan elke werkdag tussen 08:30 en 16:30 zich telefonisch aanmelden via het centraal nummer 09/358.06.99.

Klik hier voor meer informatie.

RADAR Connect 14-25

RADAR Connect 14-25 richt zich op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.

Ze verstrekken informatie en ze proberen je zo goed mogelijk te begeleiden. Ze beschikken over ambulante, assertieve, outreachende zorg en ondersteuning bij het toeleiden naar verdere zorgtrajecten indien dit nodig zou zijn.

Aanmelden kan volledig gratis via onderstaande contactgegevens. Het eerstvolgende (telefonisch) contact volgt hierna binnen de week.

Klik hier voor meer informatie.

CONTACT

Waas en Dender

0474/20.40.24 Connect14-25.wd@radar.be

Gent-Meetjesland

09/210.65.50

Connect14-25.gm@radar.be

Regio Aalst

078/15.55.70

Connect14-25.zov@radar.be

 


Wat is vroegdetectie?

Dit wil zeggen dat men probeert signalen te herkennen die erop wijzen dat een persoon een stoornis zal ontwikkelen.

Wat is middelengebruik?

Dit zijn alle middelen die een dempende of stimulerende werking hebben of waarvan je gaat hallucineren.

Wat is hallucineren?

Dit is het beleven van iets dat niet overeenkomt met de werkelijkheid (bijvoorbeeld het zien van dingen die er in de werkelijkheid niet zijn).

Wat is ‘outreachende’ zorg?

Dit wil zeggen dat de hulpverlener buiten de muren van de organisatie te werk gaat (bijvoorbeeld in het drugsmilieu jongeren proberen te bereiken en zorg aan te bieden).

RADAR Traject coördinatie

RADAR Traject coördinatie richt zich tot kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, wiens zorgtraject (dat wordt uitgebouwd in Oost-Vlaanderen) is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Trajectcoördinatie voorziet voor jou in de coördinatie van overleg én zorg.

Ze willen je graag zoveel mogelijk betrekken samen met jouw gezin en netwerk. Ze wisselen informatie uit, delen hun expertise, denken samen met jou na over jouw traject en proberen de aanwezige krachtbronnen te versterken.

Je kan je telefonisch (0476/96.65.76) en gratis aanmelden bij de trajectcoördinator. Na een telefonische vraagverheldering wordt jouw aanmelding besproken tijdens het (tweewekelijks) ‘aanmeldteam trajectcoördinatie’.

Klik hier voor meer informatie.


Wat is overlegcoördinatie?

Dit betreft het organiseren en coördineren van overlegmomenten met jou en jouw netwerk.

  • Deel deze pagina: