Main content

WINGG beschikt over een geheel aan zorgaanbieders die zich binnen West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context/omgeving (onder andere: diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Leerlingenbegeleiding, revalidatiecentra, huisartsen, voorzieningen uit de Integrale Jeugdhulp of de drughulpverlening, context- en cliëntvertegenwoordigers, privé-gevestigde kinderpsychiaters, psychologen en therapeuten).

Ze bundelen samen hun krachten om de hulpverlening voor jou, iemand met een psychische kwetsbaarheid, te optimaliseren. Om dit doel te bereiken, wordt het bestaande residentiële en ambulante aanbod aangevuld met gespecialiseerde behandeling in jouw leefomgeving.


Wat is ambulante en (semi-)residentiële zorg?

  • Ambulante zorg wil zeggen dat de zorg naar jou toekomt (zoals Mobiele Teams) of jij naar de zorg toegaat (zoals een psycholoog) zonder daar te verblijven/overnachten.
  • Residentiële zorg wil zeggen dat je niet meer thuis verblijft maar in een voorziening (zoals een psychiatrie).
  • Semi-residentiële zorg bevindt zich daar dan tussen, je overnacht bijvoorbeeld in een psychiatrie maar overdag mag je naar school.

WINGG heeft een zeer uiteenlopend aanbod aan programma’s:

WINGG (als zorgaanbieder)

Aan de hand van Mobiele Teams ‘WINGG’ proberen ze jou en jouw omgeving terug op weg te zetten binnen de bestaande (psychiatrische) hulpverlening door het reeds betrokken netwerk te ondersteunen en waar nodig zelf begeleidingstrajecten op te zetten.

WINGG Crisis

WINGG Crisis schiet in actie binnen de twee werkdagen wanneer je in een niet-levensbedreigende crisissituatie zit. Bij urgentie (levensbedreigende situatie) wordt er doorverwezen.

Naast de al bestaande crisisinterventie, crisisbegeleiding, crisisopvang en ambulante crisisgesprekken is er ook nog vanuit WINGG een crisisconsult (dit is voor eenmalig advies), een crisisinterventie (binnen twee werkdagen), een crisisbehandeling van maximum vier weken en een crisisopname van maximum twee weken, mogelijk.

Klik hier voor meer informatie.

WINGG Care

WINGG Care is een mobiel, aanklampend aanbod in de geestelijke gezondheidszorg voor jou (een jongere met een complexe, meervoudige en ernstige problematiek), jouw ouders en jouw netwerk. Dit is een bijkomend aanbod bij een al bestaande behandeling.

Klik hier voor meer informatie.

WINGG Casusoverleg

WINGG Casusoverleg is voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychiatrische problematiek van wie het traject binnen de hulpverlening is vastgelopen of binnenkort dreigt vast te lopen en voor wie intersectoraal overleg aangewezen is. Hierbij zit je samen met verschillende hulpverleners die samen met jou op zoek gaan naar een behandeling die bij je past.

Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden en contact

Hoe kan je je aanmelden bij WINGG? Aanmelding gebeurt via een hulpverlener of via ouders!

  • Tussen de 0 en 5 jaar? Klik hier.
  • Ben je tussen de 6 en 18 jaar? Klik dan hier.
  • Ben je ouder dan 18 jaar? Klik dan hier.
  • Ook kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen kunnen terecht bij: 050/78.15.77.
CONTACT
WINGG Crisis 050/33.77.40
WINGG Care Klik hier voor een aanmeldingsformulier

 

  • Deel deze pagina: