Main content

Pangg 0-18 richt zich op jou en jouw context rekening houdend met specifieke karakteristieken uit jouw kinderjaren en adolescentie. Daarnaast houdt het beleid rekening met het belang van samenwerking en afstemming met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg.

PANGG Crisis

PANGG 0-18 Crisis biedt mobiele crisiszorg wanneer je je in een crisissituatie bevindt én waarbij er sprake is van (een vermoeden van) een geestelijke gezondheidsproblematiek.

Ze zijn een mobiel team, wat betekent dat ze op locatie gaan. Eerst is er een verkennend gesprek met jou en jouw omgeving. Vervolgens gaan jullie samen op zoek naar oplossingen. De begeleidingen zijn kortdurend met een maximum van vier weken en de gesprekken zijn gratis.

Aanmelden kan als de betrokken hulpverlener contact opneemt tijdens de kantooruren met het Crisismeldpunt 0-18 op 03/609.57.57.

Klik hier voor meer informatie.

TEAMCOÖRDINATOREN

Mechelen-Rupelstreek

Kim Leën

kim.leen@cggdepont.be

Antwerpen

Stefanie Steeman

stefanie.steeman@andante.be

Kempen

Sandrine Meynendonckx

sandrinemeynendonckx@cggkempen.be

PANGG Care

PANGG 0-18 Care biedt langdurende en aanklampende zorg op maat aan jou en jouw context. Samen met jou gaan ze op zoek naar de vastgelopen ontwikkelingstrajecten en trekken deze weer in beweging.

De gesprekken zijn gratis. Begeleiding is primair gericht op jouw psychische kwetsbaarheid en gebeurt in, met en door jouw context. Het gezin en de context vormen de motor tot verandering en hun medewerking is vereist.

Samenwerking en afstemming met verschillende partners is noodzakelijk waarbij op regelmatige basis evaluatiemomenten worden ingelast met alle betrokken partijen. Ze bieden langdurige zorg en ondersteuning tot het gezin en/of hulpverleningsnetwerk sterk genoeg is en voldoende tools heeft om zelf verder te kunnen.

Aanmelden kan via regionale inbelmomenten. Er gebeurt een telefonische screening en nadien wordt de aanmelding besproken binnen een teamvergadering. De aanmelder wordt zo snel mogelijk gecontacteerd met een verder advies. Er wordt niet gewerkt met wachtlijsten.

Klik hier voor meer informatie.

CONTACT

Kempen

Maandag van 13:00 tot 14:00

Donderdag van 09:00 tot 10:00

014/57.93.17

Mechelen-Rupelstreek

Dinsdag van 13:00 tot 14:00

051/28.74.71

Antwerpen

Dinsdag van 09:00 tot 11:00

03/500.86.97

 

TEAMCOÖRDINATOREN

Mechelen-Rupelstreek

Kim Leën

kim.leen@cggdepont.be

Antwerpen

Stefanie Steeman

stefanie.steeman@andante.be

Kempen

Annemie Wauters

annemie.wauters@opzgeel.be

PANGG Dubbeldiagnose

PANGG 0-18 Dubbeldiagnose is voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking én een psychische kwetsbaarheid. Experten bieden dubbeldiagnose ondersteuning om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van het kind.

Aanmelden kan via het mobiel care team.

CONTACT

Kempen

Maandag van 13:00 tot 14:00

Donderdag van 09:00 tot 10:00

014/57.93.17

Mechelen-Rupelstreek

Dinsdag van 13:00 tot 14:00

051/28.74.71

Antwerpen

Dinsdag van 09:00 tot 11:00

03/500.86.97

PANGG Casemanagement

PANGG 0-18 Casemanagement biedt zorgcoördinatie en richt zich tot jou indien het reguliere zorgaanbod niet aansluit bij jouw noden en behoeften. Een casemanager volgt het volledige zorgtraject op en focust op alle levensdomeinen. Jouw actieve participatie staat centraal.

Aanmelden kan door contact op te nemen met de casemanager.

Klik hier voor meer informatie.

CASEMANAGER

Tony De Clippele

0470/17.33.95

tony.declippele@zna.be

PANGG Connect

PANGG 0-18 Connect is voor vroegdetectie en interventie bij jongeren en jongvolwassenen met een vermoeden van een beginnende psychische problematiek.

Er wordt gefocust op aanwezige signalen van depressie, suïcidaliteit en/of psychose en/of verslaving waarbij de situatie als zorgwekkend wordt beschouwd en waarbij je zorgmijdend gedrag stelt.

Klik hier voor meer informatie.

CONTACT

Regio Antwerpen

Vroegdetectie en Interventie Verslaving

Plug-INN

Vroeginterventie alcohol en drugs CGG Vagga

Vroegdetectie en Interventie bij Psychische Problemen

VDIP Antwerpen

Regio Kempen

< 18 jaar

Maandag van 09:00 tot 12:00

Donderdag van 11:00 tot 13:00

0484/19.92.94

connect@cggkempen.be

> 18 jaar

Aanmeldingsteam op alle werkdagen van 09:00 tot 17:00

014/57.91.00

connect@cggkempen.be

Regio Mechelen

Alle werkdagen

0471/80.48.26

knooppunt@netwerkemergo.be

 


Wat is vroegdetectie?

Dit wil zeggen dat men probeert signalen te herkennen die erop wijzen dat een persoon een stoornis zal ontwikkelen.

  • Deel deze pagina: