Main content

Het kan zijn dat je niet tevreden bent met jouw behandeling. In de eerste plaats bespreek je dit best met de hulpverlener. Als dit niet kan of er wordt niet naar je geluisterd kan je op Psychosenet een klachtenprocedure terugvinden: je hebt namelijk recht om een klacht over je behandeling neer te leggen bij een ombudsdienst. 

Als je graag nog meer informatie wenst over je rechten als een patiënt kan je met je vragen en klachten over de aangeboden hulp (gratis en vertrouwelijk) terecht bij onafhankelijke ombudspersonen. 

Als je in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft zou er op de afdeling zelf een ombudsdienst moeten zijn, daar kan je ook altijd terecht.

  • Deel deze pagina: