Main content

Samen met jongeren en hun leefomgeving streeft Oranjehuis naar positieve veranderingen in probleemsituaties. Belangrijk is dat dit gebeurt vanuit eigen kracht van de betrokkenen. Indien er sprake is van schade, zetten ze in op herstel.

Oranjehuis is erkend als Multifunctioneel Centrum (MFC). Ze willen namelijk werken aan herstel, ondersteunen in het opvoedingsproces, ouderlijke vaardigheden verfijnen, naschoolse begeleiding, schoolvervangende dagprogamma’s, tijdelijke opvang in residentie en helpen in de zoektocht naar zinvolle vrijetijdsbesteding.

[Onderaan deze pagina kan je verschillende werkingen terugvinden]

Context van de begeleiding

 • Het werken met jongeren, ouders en het hele netwerk, staat centraal.
 • De spanningen die zich voordoen in eender welke context worden aangepakt.
 • Er is dialoog met alle betrokkenen om een begeleidingstraject uit te stippelen.
 • Er zijn tal van ondersteuningsmogelijkheden.

Individuele begeleiding

 • Er worden activiteiten, gesprekken, kampen en opdrachten georganiseerd om elkaar beter te leren kennen.
 • De focus ligt op datgene waar jongeren precies mee worstelen.
 • Er wordt ook op zoek gegaan naar alles waar jongeren goed in zijn.
 • Het is belangrijk om te werken aan herstel.

Verblijf

 • Er is tijdelijke residentiële opvang mogelijk in vzw Oranjehuis.
 • Verblijven in een leefgroep: jongeren vertrekken van hieruit naar school/werk en er is een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten (bijvoorbeeld een kamp tijdens de vakantie).
 • Verblijf in een studio (TCK): voor wie thuis geen optie meer is. Hier leer je de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te gaan wonen, je verblijft dan in een eigen studio op het terrein van de vzw.

Zelfstandigheid

 • Contextbegeleiding Autonoom Wonen (CBAW): voor jongeren tussen 16 en 25 jaar die vragen hebben omtrent de stap naar zelfstandigheid. De jongere bepaald zelf het traject.
 • Kleine Wooneenheden (KWE): voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die kiezen voor groepsgebeuren omdat ze nog niet klaar zijn om de stap te nemen naar zelfstandigheid. Je krijgt hier meer vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid dan in een kamersessie van de voorziening. Er is daarnaast ook dagelijks een begeleider aanwezig. Er zijn groepsactiviteiten, infosessies en gemeenschappelijke ruimtes.
 • Anderstalige Minderjarige Asielzoekers (AMA): voor jongeren van 15 tot 18 jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen preventie en curatieve time-out. Een normaal hersteltraject bestaat uit 2 weken. Men wil herstel in conflictsituaties beogen.

Wat betekent ‘curatief’?

Genezend behandelen.


Naschoolse begeleiding

 • Het is een tijdelijke, pedagogische ondersteuning aan gezinnen die moeilijkheden ervaren bij de opvoeding.
 • Men wil situaties beogen waarin het gezin verder kan zonder begeleiding, ouders terug vat hebben op hun kind en zichzelf, moeilijke situaties aangepakt kunnen worden en conflicten op een positieve manier worden aangepakt.
 • Dit is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar en hun gezin.
 • Je kan je aanmelden via het ‘ondersteuningsteam jeugd’ of de jeugdrechter.

Dagactiviteiten

 • Het uitwerken en opvolgen van dagactiviteiten gebeurt door AURA of Heerlijkheid van Heule.
 • Vooral gericht op jongeren die niet aan hun leerplicht kunnen voldoen.

Crisis en time-out

 • Dit is een tijdelijke rustperiode die wordt ingeschakeld voor de jongere en zijn context.
 • De focus ligt hierbij op het herstellen van schade.
Columbus

Columbus zet in op nabijheid, open spreken en verbinding zoeken. Je kan als jongere, of als ouder, contact opnemen indien je ongerust bent over je gezin. Er wordt dan samen naar mogelijkheden gezocht om deze problemen op te lossen.

 • Regio Roeselare-Tielt: Katrien Verhulst en Edithe Vandromme (0498/17.23.90). Bereikbaar op dinsdag, woensdagnamiddag en donderdag.
 • Regio Kortrijk-Waregem-Menen: Sarah Ravau (0490/11.02.75). Bereikbaar op dinsdag, woensdagnamiddag en donderdag.
 • Regio Gent-Deinze-Eeklo: Martine Leerg (0492/58.73.06). Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdagvoormiddag.
Clean UP

Clean UP biedt hulp en ondersteuning voor minderjarigen (onder de 18 jaar) die op een problematische manier omgaan met illegale drugs. Het is een ambulant programma van ongeveer 36 weken met wekelijks ondersteunende contacten en wekelijkse controle op het middelengebruik. De ouders worden hierbij betrokken.

Contact: Chris Lagrange (0492/72.01.57) of chris.lagrange@cleanup.name.


Wat is ambulante zorg?

Dit wil zeggen dat de zorg naar jou toekomt (zoals Mobiele Teams) of jij naar de zorg toegaat (zoals een psycholoog) zonder daar te verblijven/overnachten.


Crisishulp aan huis vzw

Ze hebben een doelgerichte aanpak bij het bieden van concrete hulp (een kortdurende intensieve begeleiding aan huis). Dit is voor het gezin met een minderjarige in een crisissituatie.

Aanmelding kan via het crisismeldpunt.

Ligand

Ligand geeft training en coaching. Ze publiceren onder meer over ‘Herstelgericht werken’ en ‘Positieve Heroriëntering’. Indien nodig kunnen er conflictsituaties aangepakt worden binnen gezinnen, klassen, teams en leefgroepen.

CDV Aura

CDV Aura wil een integraal vormingsplan realiseren. Het is een vormingscentrum voor leerplichtige jongeren uit deeltijdsonderwijs. Er kan doorverwezen worden via het Centrum voor Deeltijds Onderwijs, Centrum voor Leerlingenbegeleiding of aangemeld worden door bijzondere jeugdzorg. De jongere wordt begeleid door een coach, een ontwikkelingsplan wordt opgesteld en er zijn cursussen op maat.

Heerlijkheid van Heule

Bij ‘Heerlijkheid van Heule’ is iedereen welkom. Het is een soort zorgboerderij waar men dagelijks bezig is met landbouw, het bereiden van voeding, het onderhouden en verbeteren van de hoeve en het ontwikkelen van activiteiten.

Boothuis vzw

Boothuis is voor en door maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen de 14 en 25 jaar.

Er zijn nog heel veel andere Multifunctionele Centra die bovenstaande taken ook uitvoeren. De lijst hiervan is echter ontzettend lang. Klik hier om een MFC in jouw buurt te zoeken.

 • Deel deze pagina: