Main content

YUNECO focust op jou als jongere met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid en jouw context/omgeving. YUNECO vindt het belangrijk om samen te werken en af te stemmen met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hoe je YUNECO kan contacteren is via een aanmeldingsformulier die je op hun website kan terugvinden.

YUNECO biedt een zeer uiteenlopend aantal programma’s aan:

YUNECO Crisis

Zo heb je YUNECO Crisis: zij verlenen crisishulp aan jou, als jongere, en jouw omgeving bij acute crisissen. Iedere crisis krijgt het aanbod dat het beste aansluit bij jouw vraag. Het doel bestaat erin om zo spoedig mogelijk een crisisinterventie aan te bieden.

Maar wat is een ‘crisis’? Volgens YUNECO is een crisis “het richten op acuut beleefde noodsituaties, waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem overstijgt en er een duidelijke persoonlijke component van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden bij jou, als jongere, aanwezig is”.

Klik hier voor meer informatie.


Wat is draaglast en draagkracht?

  • Draaglast zijn de zorgen, de problemen, de stress, enzoverder waarmee je te kampen hebt.
  • Draagkracht is jouw totaal vermogen om met problemen om te gaan.

YUNECO Care

Daarnaast heb je ook YUNECO Care: hiermee willen ze een aanbod creëren voor moeilijk bereikbare jongeren met een complexe psychische en meervoudige problematiek, jongeren met een justitiële maatregel, comorbiditeit met verslaving of comorbiditeit met een verstandelijke beperking.

Klik hier voor meer informatie.


Wat is een justitiële maatregel?

Dit wil zeggen dat als je een wetregel overtreedt (als jongere) een maatregel krijgt opgelegd zoals een berisping, maar je kan ook een gevangenisstraf krijgen of geplaatst worden in een jeugdinrichting ofwel een alternatieve straf ontvangen.

Wat betekent comorbiditeit?

Dit wil zeggen dat je op hetzelfde moment verschillende aandoeningen hebt.

YUNECO Combi

YUNECO Combi focust op jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen.

Klik hier voor meer informatie.

YUNECO Connect

YUNECO Connect is het programma van vroegdetectie – vroeginterventie dat zich richt op ultrahoge risico situaties. Ze streven naar één samenhangend geheel van activiteiten betreffende vroegdetectie en vroeginterventie. Ze beschikken over vijf klinische teams en een referentiefunctie.

Klik hier voor meer informatie.


Wat is vroegdetectie?

Dit wil zeggen dat men probeert signalen te herkennen die erop wijzen dat een persoon een stoornis zal ontwikkelen.

YUNECO Caro

YUNECO Caro brengt de geestelijke gezondheidszorg-expertise naar jou, een jongere met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijft, én hun teams.

Klik hier voor meer informatie.

Esperto

Onder YUNECO Crosslink valt Esperto. Esperto is een groep van jonge ervaringsdeskundigen. Die als doel hebben om de stem van jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg luider te laten klinken. Hoe doen ze dat?

  • Maandelijkse bijeenkomsten voor het uitwisselen van ideeën of opstarten van projecten (regio Leuven).
  • Ontmoetingsavonden organiseren voor jongeren (Vlaams-Brabant).
  • Herstelverhalen en stigmadoorbrekende posts delen op sociale media.
  • Schoolgetuigenissen geven.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor een filmpje rond Esperto.

  • Deel deze pagina: