Main content

Radar is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met aandacht voor de jongeren/jongvolwassenen tot 25 jaar. Hun doel is om de zorgcontinuïteit te verbeteren, expertise in het kader van geestelijke gezondheid versterken en empowerment en integratie met andere levensdomeinen van kinderen en jongeren realiseren. 

RADAR Connect 0-4 

RADAR Connect 0-4 bevordert de preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij gezinnen met jonge kinderen (-9 maand tot 4 jaar). Het biedt kortdurende ondersteuning aan professionelen die in contact komen met gezinnen waar een “niet-pluis gevoel” opduikt. Dit kan via telefonisch consult en/of mobiele interventies in de context. 

De mobiele interventies vinden plaats samen met de aanmelder. Er kunnen tot 3 interventies georganiseerd worden. Het Connect 0-4 team neemt zelf geen zorgtraject op, maar richt zich op het ondersteunen van de aanmelder door gerichte vraagverheldering, versterking van de context, oriëntatie, consult, advies en kortdurende interventie of de organisatie ervan. 

Je kan hier terecht als professional die in contact komt met Oost-Vlaamse gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 4 jaar bij een ‘niet-pluis gevoel’. 

Hulpverleners kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier onderaan de pagina. De aanmelder wordt na aanmelding binnen de twee weken telefonisch gecontacteerd door de verantwoordelijke voor die regio. 

RADAR Crosslink 

RADAR Crosslink heeft als doel kennis van professionelen te delen, versterken en uitbreiden door in te spelen op de noden die aanwezig zijn in het werkveld. Ze vangen deze noden op en werken geschikte acties die hierop inspelen uit. Dit gebeurt allemaal in samenwerking met de partners uit het netwerk.

RADAR Traject coördinatie 

RADAR Traject coördinatie richt zich tot kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar; opvolging mogelijk tot 23 jaar) met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, wiens zorgtraject (dat wordt uitgebouwd in Oost-Vlaanderen) is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Trajectcoördinatie voorziet voor deze doelgroep in de coördinatie van overleg én zorg. Overlegcoördinatie betreft het organiseren en coördineren van overlegmomenten met het kind en diens netwerk. 

Ze leggen een nadruk op het maximaal betrekken van het kind, diens gezin en netwerk, informatie uitwisselen, expertise delen, krachten bundelen, samen nadenken over het traject van het kind, afstemmen van hulpverlening en zorg rond het kind en activeren en versterken van aanwezige krachtbronnen. 

Er kan aangemeld worden voor Trajectcoördinatie wanneer voor deze kinderen/jongeren de nood wordt gevoeld tot intersectoraal overleg en afstemming met alle betrokken partners in de zorg rondom het kind/de jongeren én zorgcoördinatie van deze moeilijke vastgelopen trajecten. 

Je kan je telefonisch (0476/96.65.76) en gratis aanmelden bij de trajectcoördinator. Na een telefonische vraagverheldering wordt je aanmelding besproken tijdens het (tweewekelijks) ‘aanmeldteam trajectcoördinatie’. Nadien wordt voorzien in terugkoppeling naar de verwijzer. 

  • Deel deze pagina: