Main content

Jouw medisch dossier inkijken is toegestaan.

Wat wordt bijgehouden in een patiëntendossier? 

 • Aantekeningen over jouw psychische gezondheid.
 • Voortgang van de behandeling. 
 • Uitkomsten van psychodiagnostisch onderzoek.
 • Het behandelplan.
 • De ingezette interventies en hun resultaat.
 • Tussenmetingen en andere gegevens over de gezondheid.
 • Een medicatieoverzicht.
 • Overleggen of correspondentie met andere behandelaren.

Men bewaart het dossier maximum 10 jaar, nadien vernietigt hij dit. 

Opvragen van eigen dossier

 • Iedereen heeft recht op inzage of een kopie van eigen dossier. 
 • Je hebt het recht om onjuiste gegevens te corrigeren. 
 • Er kunnen kosten verbonden zijn aan het inzien van het dossier.
 • Iemand anders kan jouw dossier niet opvragen indien je geen toestemming hebt gegeven hiervoor.
 • De meeste hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht.

Ouders (of voogd) kunnen jouw dossier opvragen

 • De gezagdragende ouder (of voogd) heeft recht op informatie over jouw behandeling (tot de leeftijd van 16 jaar). 
 • Hulpverleners hebben een informatieplicht. Hij moet beide ouders informeren en nagaan of ze het begrijpen.
 • De ouder die geen wettelijk gezag heeft, heeft een beperkter informatierecht.
 • Indien je niet wil dat de hulpverlener aan informatiestrekking doet, kan dit een geldige reden zijn om inzage aan de ouders te weigeren (tussen 12 en 16 jaar).
 • Werkaantekeningen van de hulpverlener kunnen niet worden opgevraagd.
 • Jouw belangen mogen niet in gevaar gebracht worden, indien dit toch kan, kan inzage door ouders geweigerd worden. 
 • De hulpverlener moet geen informatie verstrekken die over iemand anders gaat.
 • Enkel de gezagdragende ouder of voogd mag jouw dossier opvragen.
 • Deel deze pagina: