Main content

In deze fase van leven met psychosegevoeligheid is er voldoende rust ontstaan en is de crisis naar de achtergrond verdwenen. Er is voldoende inzicht in mogelijke triggers en er is extra veiligheid in ingebouwd met een nieuwe manier van leven, eventueel met medicatie.

Vallen en opstaan

Aan de andere kant is het belangrijk om ook uit de comfortzone te komen om weer te zoeken naar nog meer draagkracht en uitdaging. Kortom, iemand heeft zijn of haar leven aangepast aan de kwetsbaarheid en leert er in deze fase mee leven. Dat is een ontdekkingstocht die gepaard gaat met vallen en opstaan. Grenzen zijn pas voelbaar als ze overschreden worden.

In algemene zin is er in deze fase sprake van het leren omgaan met gevoelig zijn. Met het leren grenzen te stellen. Met het zoeken naar een gezonde manier van leven, in een gezonde omgeving. In deze fase leert men nog beter omgaan met (de risico’s op) terugval. Ook kan het in deze fase gebeuren dat er vraagtekens rijzen op een dieper niveau. Wat is er nu werkelijk gebeurd? Wat zegt mijn gevoeligheid mij over de plek die ik inneem in mijn leven? Vaak ervaren mensen in een psychose grootse gevoelens en komen er spirituele en religieuze thema’s voorbij. Na de fase van verwarring, vallen er in deze fase (in het gunstigste geval) meer puzzelstukjes op hun plek en kan er een bewustwordingsproces ontstaan die de sleutel is naar de volgende fase.

Iedere psychose is anders

Geen één psychose is hetzelfde. De mate van verwarring in iemands leven kan zo groot zijn dat er mensen zijn die met deze gevoeligheid meer ‘vallen’ dan ‘opstaan’. Er zijn ook mensen die een keer een psychose doormaken en daarna de draad weer oppakken. De fase van leren omgaan met psychosegevoeligheid kan jaren in beslag nemen, waarbij het ook een zoektocht is naar de juiste ondersteuning, behandeling en/of medicatie. Bijwerkingen kunnen een extra last zijn. Bespreek dit met je behandelaar, misschien dat een ander middel beter aansluit of dat de dosering moet worden aangepast.

Verschillende therapieëntools, en lotgenotencontact kunnen je helpen. In deze fase is het goed om eens te kijken naar een WRAP of crisiskaart.

  • Deel deze pagina: