Main content

Geïnteresseerden kunnen zich voor de masterclass Herstelgerichte psychiatrie kandidaat stellen vanaf 15 mei tot 1 juli 2020. Kandidaten richten hun motivatiebrief en CV via e-mail aan Katrien Jordaens en Stijn Vanheule op pevherstelgerichteggz@gmail.com.

De datum en het uur van de mail gelden als bewijs van tijdig indienen.

De jury zal zich baseren op onderstaande beoordelingscriteria:

Criteria Gewicht in de beoordeling
Mate waarin de kandidaat past binnen de vooropgestelde beroepsprofielverdeling. (8 artsen/psychiaters; 8 psychologen / orthopedagogen; 4 sociaal werkers; 4 ergotherapeuten; 4 psychiatrisch verpleegkundigen; 3 ervaringsdeskundigen, 3 familie-ervaringsdeskundigen) 40%
Mate waarin de kandidaat verankerd is in een netwerk en gesteund wordt om deze opleiding te volgen. 20%
 

Mate waarin de kandidaat de transfer van informatie kan verzekeren in een groter netwerk

20%
 

Mate waarin de kandidaat zelf know how en praktijkervaring kan delen

 

20%

In de motivatiebrief wordt o.a. aangegeven in welke mate de kandidaat aan de vooropgestelde criteria voldoet.

De bestandsnamen van de motivatiebrief en CV zijn als volgt:

Familienaam_voornaam_CV

Familienaam_voornaam_brief

Familienaam_voornaam_info

Begin juli worden de kandidaten gecontacteerd of ze al dan niet weerhouden zijn.

Over de beslissing van de jury wordt niet gecommuniceerd.  Indien de kandidaat niet geselecteerd werd, kan dit o.a. liggen aan het vooropgestelde beroepsprofiel. Van bepaalde beroepscategorieën zijn soms erg veel kandidaten, van andere minder. We raden geïnteresseerden daarom zeker aan om het volgende academiejaar opnieuw te kandideren.

 

Meer informatie over het programma 

Meer informatie over evaluatie. 

  • Deel deze pagina: