Main content

Kandidaatstelling

Meer informatie binnenkort!

Selectiecriteria

De jury zal zich baseren op onderstaande beoordelingscriteria:

Criteria Gewicht in de beoordeling:

  • Mate waarin de kandidaat past binnen de vooropgestelde beroepsprofielverdeling (8 artsen/psychiaters; 8 psychologen / orthopedagogen; 4 sociaal werkers; 4 ergotherapeuten; 4 psychiatrisch verpleegkundigen; 3 ervaringsdeskundigen, 3 familie-ervaringsdeskundigen) – 40%
  • Mate waarin de kandidaat verankerd is in een netwerk en gesteund wordt om deze opleiding te volgen. – 20%
  • Mate waarin de kandidaat de transfer van informatie kan verzekeren in een groter netwerk – 20%
  • Mate waarin de kandidaat zelf know how en praktijkervaring kan delen – 20%

In de motivatiebrief wordt o.a. aangegeven in welke mate de kandidaat aan de vooropgestelde criteria voldoet.

Over de beslissing van de jury wordt niet gecommuniceerd. Indien de kandidaat niet geselecteerd werd, kan dit o.a. liggen aan het vooropgestelde beroepsprofiel. Van bepaalde beroepscategorieën zijn soms erg veel kandidaten, van andere minder. We raden geïnteresseerden daarom zeker aan om het volgende academiejaar opnieuw te kandideren.

De bestandsnamen van de motivatiebrief en CV zijn als volgt:

Familienaam_voornaam_CV

Familienaam_voornaam_brief

Familienaam_voornaam_info

  • Deel deze pagina: