Main content

Datum: 29 Mei 2020

Tijd: 00:00 - 00:00

Locatie:
Zaal Pacheco, Brussel
Brussel

Website

Informatie

Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad (2019) ging in september een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus:

  • Micro (cliënt),
  • Meso (organisatie en netwerk),
  • Macro (beleid).

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert op 29 mei 2020 een kick-off met een programma dat tegemoetkomt aan de noden uit de sector. De stem van kinderen en jongeren zal centraal staan op deze dag. (Inter)nationale sprekers brengen enerzijds een kader ter verduidelijking van het concept, anderzijds worden good practices aangeboden om concreet met participatie aan de slag te gaan.

Doelgroep

  • Alle mensen in de sector van geestelijke gezondheid die willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context.
  • Policy makers.
  • Deel deze pagina: