Main content

Auteur: Jeroen Follens

Uitgever: Storyland

Ludovic is een wat zonderling figuur die zichzelf al eens verliest in lange monologen. Hij is heel belezen en uiterst verstandig, maar net daardoor geeft hij vaak een pedante indruk.

Hij vindt moeilijk aansluiting bij mensen, wat versterkt wordt door zijn psychosegevoeligheid

Tijdens zijn studentenleven ontmoet hij Suzanne. Als levenspartner van de mysterieuze Ludovic zijn haar toekomstverwachtingen aanvankelijk heel hoog, maar zal het huwelijk met haar psychiatrisch belaste man stand houden? Ludovic draagt immers een groot geheim met zich mee.

De Treurwilg is een fictief verhaal gebaseerd op gedramatiseerde gebeurtenissen uit de realiteit. Een verhaal waarin de auteur het levensverhaal neerpent van een man met ernstige psychiatrische problemen. In het scheppen van de juiste sfeer hoeft de auteur niet onder te doen voor Oost-Europese schrijvers. Dit is een meesterwerk in zijn genre. Het boek maakt een mix van gevoelens bij je los: ongeloof, boosheid en medeleven, maar tevens vertedering of afschuw. Soms zou je het boek door de kamer willen zwieren om het dan weer snel op te rapen en verder te lezen tot het onverwachte einde. Het laat je niet los.

  • Deel deze pagina: