Main content

Auteur: Floortje Scheepers

Uitgever: De Arbeiderspers

Psychiater, Floortje Scheepers, roept op tot een nieuwe visie op psychische kwetsbaarheid, uit zorg voor haar patiënten.

Een pleidooi voor acceptatie van de werkelijkheid en het loslaten van modeldenken.

We zijn steeds meer gaan denken dat mensen met psychische problemen een hersenstoornis hebben of op zijn minst een afwijking, en dus ziek zijn. En dat we die ziektes wetenschappelijk zullen doorgronden. Maar is afwijkend menselijk gedrag niet veel te ingewikkeld om zo begrepen te worden? Floortje Scheepers beschrijft waarom logica en modellen of kaders als de DSM tekortschieten en waarom we bescheiden moeten zijn over wat we weten en begrijpen van gedrag. Mensen zijn adaptieve, complexe wezens die, als zij ontregelen, in verbinding met de ander tot herstel kunnen komen – ook als we de oorzaak van die ontregeling nooit helemaal kunnen doorgronden. Als we de complexiteit van het leven beter leren accepteren en de dialoog aangaan om elkaar beter te begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen.

 

  • Deel deze pagina: