Main content

Het bestuur van het Forum Geestelijke Gezondheid nodigt je van harte uit om deel te nemen aan het elfde Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres op 20 en 21 september 2022 in Antwerpen, met als thema “Wat werkt en voor wie?”

Wat wordt het nieuwe normaal in de geestelijke gezondheidszorg na de uitdagingen van de wereldwijde coronapandemie? Het is een vraag die velen zich stellen. Ze hebben helaas geen eenduidige of volledige antwoorden. Onzekerheden beheersen al meer dan een jaar het leven van elke dag, en het ziet er niet naar uit dat het snel anders wordt. Dit vraagt veel soepelheid, aanpassingsvermogen en doorzetting om er mee te blijven omgaan.

Nu de wereld stilaan weer recht krabbelt, worden evaluaties en afwegingen gemaakt over de afgelopen periode. Het mag geen verrassing zijn dat de geestelijke gezondheidszorg zich moeiteloos staande heeft kunnen houden naast, maar vooral samen met de algemene geneeskunde.

Tijdens het 11de Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres gaan ze op zoek naar antwoorden op elementaire vragen.

Wat zijn de fundamenten van de geestelijke gezondheidszorg, op vlak van kennis, bejegening en universele mensenrechten? Zorgvuldig inzoomen op hoe diagnostiek en therapie worden aangewend, kan inzichten geven in wat werkt en voor wie. Maar ook in wat er ontbreekt in onze geestelijke gezondheidszorg. Hoe reëel zijn de wachtlijsten en wat valt er aan te doen? Is public mental health voldoende uitgebouwd in dit land? Blijven intolerantie, stigma en discriminatie essentiële strijdpunten of hebben ze intussen bereikt wat ze moeten bereiken? Kortom, back to basics met ongemakkelijke maar noodzakelijke vragen.

Ze nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het 11de Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres.


  • Deel deze pagina: