Main content

Op 18 juni 2024 zal de ISPS (International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis) studiedag “Van generatie op generatie: Spoken uit het verleden” plaatsvinden in het Vierhuis in Apeldoorn, Nederland.

Deze bijzondere locatie, eens bekend als het “Apeldoornse Bosch”, een Joodse psychiatrische instelling, draagt symbolisch het thema van de dag. Op 21 en 22 januari 1943 werden hier patiënten van Het Apeldoornse Bosch naar Auschwitz gedeporteerd, wat het belang van het thema nog eens benadrukt.

Verleden en heden in perspectief

De titel van de studiedag belicht het cruciale punt waar verschillende sprekers hun focus op richten. Ze onderzoeken en ervaren hoe bepaalde elementen uit het verleden van voorouders en familiegeschiedenis kunnen manifesteren in de beleving van mensen die gevoelig zijn voor psychose. Dit werpt belangrijke vragen op over hoe hier het beste mee om te gaan, zonder vast te komen zitten in een simpel oorzaak-en-gevolg denken.

Een veelzijdige benadering

De sprekers bieden een breed scala aan benaderingen, waaronder:

  • Dr. Koen Bolhuis spreekt over “Intergenerationele kwetsbaarheid voor trauma en psychotische ervaringen bij jongeren”.
  • Dr. Patricia Dashorst belicht “De Tweede Wereldoorlog: getroffen ouders, getroffen kinderen. Intergenerationele gevolgen en intrusie over een oorlog die je zelf niet hebt meegemaakt”.
  • Dr. Christophe Busch behandelt “Wat blijft! Trauma’s op de weg van verleden naar toekomst”.
  • Dr. Erik Thys deelt inzichten over “Psychogenocide: de lange schaduwen van een verschrikkelijk verleden”.

Kunstzinnige reflecties en actieve participatie

Naast lezingen zijn er ook artistieke intermezzo’s, zoals een muzikaal optreden van Beatrice Van der Linden en een tentoonstelling van het KAOS-atelier. De workshops in de namiddag nodigen uit tot actieve betrokkenheid, met onderwerpen variërend van trauma-sensitieve begeleiding tot creatieve en destructieve invloeden van gezinsgeheimen.

Ruimte voor reflectie

In het besef dat dit thema veel emoties kan losmaken, is er een rustige ruimte voorzien waar deelnemers zich kunnen terugtrekken. Hier kunnen ze in dialoog gaan met Huguette Beyens.

Inschrijving en streaming

Praktische informatie over inschrijving is te vinden op de website van ISPS. Voor degenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, wordt een streaming voorzien van de lezingen van de keynote sprekers en één workshop.

Deze studiedag draagt actief bij aan het doorbreken van het taboe rondom verleden trauma’s, die vaak onbesproken blijven en zo het welzijn van individuen kunnen beïnvloeden. Het belooft een dag te worden van diepgaande reflectie en waardevolle uitwisseling van kennis en ervaringen.


Voor meer informatie en inschrijving, bezoek: ISPS – Van generatie op generatie: Spoken uit het verleden.

  • Deel deze pagina: